Huismus

Tuinvogeltelling: zacht weer houdt vogels uit de tuinen

Vogelbescherming Nederland
21-JAN-2014 - Afgelopen weekend hebben bijna 56.000 mensen in ruim 38.000 tuinen vogels geteld voor de Nationale Tuinvogeltelling. Dit grootste citizen science evenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. In totaal zijn er zo’n 730.000 vogels geteld. Wat opvalt is dat er door het zachte winterweer minder vogels in de tuinen te zien waren. De huismus staat, net als in voorgaande jaren, op één.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Afgelopen weekend hebben bijna 56.000 mensen in ruim 38.000 tuinen vogels geteld voor de Nationale Tuinvogeltelling. Dit grootste citizen science evenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. In totaal zijn er zo’n 730.000 vogels geteld. Wat opvalt is dat er door het zachte winterweer minder vogels in de tuinen te zien waren. De huismus staat, net als in voorgaande jaren, op één.

Opnieuw staat de huismus op nummer één in de Nationale Tuinvogeltelling. Dat betekent niet dat deze vogel ook in de meeste tuinen is gezien: hij werd in minder dan de helft van de tuinen geteld. De reden dat deze vogel op één staat is omdat de huismus in grote groepen leeft.

Huismussen op voedersilo (foto: Ruud van Beusekom)

De top-10 van 2014 ziet er als volgt uit
1.Huismus
2.Koolmees
3.Merel
4.Pimpelmees
5.Vink
6.Kauw
7.Turkse tortel
8.Houtduif
9.Ekster
10.Spreeuw

Het zachte weer heeft duidelijk invloed op de telling. Er werden dit jaar beduidend minder vogels in de tuinen gezien dan in voorgaande jaren. In het buitengebied is door het milde weer nog veel voedsel beschikbaar, waardoor vogels niet genoodzaakt zijn voor hun voedsel naar de tuinen te trekken.

Het duidelijkst zien we dat bij de vink. Werd er vorig jaar gemiddeld 2,7 vink per tuin gezien, dit jaar bleef het aantal steken op 1,5. Bij de koolmees en pimpelmees zien we hetzelfde beeld.

Nog niet eerder zijn er zo weinig spreeuwen gezien, gemiddeld 0,7 spreeuw per tuin. Ook hier speelt het weer een rol: de spreeuwen zoeken hun voedsel nu in het buitengebied. Tegelijkertijd zien we het aantal spreeuwen door de jaren heen in de Tuinvogeltelling afnemen, een beeld dat overeenkomt met andere tellingen. Het toont aan dat het aantal spreeuwen in ons land aan het afnemen is. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. Reden voor Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland om dit jaar uit te roepen tot Jaar van de Spreeuw en door middel van onderzoek te achterhalen wat de oorzaken zijn.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt een steeds groter evenement. Vroege Vogels radio zond live uit vanuit het pand van Vogelbescherming. Gedurende het weekend was de telling regelmatig trending topic op Twitter, op Facebook stroomden de foto’s binnen en bij Vogelbescherming kwamen veel telefoontjes binnen van mensen die hun ervaringen wilden delen. De Tuinvogelapp, ook te gebruiken na de Tuinvogeltelling, is inmiddels ruim 12.500 keer gedownload.

De cijfers betreffen een voorlopige uitslag. Mensen konden hun telling nog doorgeven tot maandag 20 januari 12.00 uur. De cijfers worden vervolgens gecontroleerd door Sovon, onder andere op onwaarschijnlijke aantallen en meldingen. Op www.tuinvogeltelling.nl is de actuele stand van zaken te zien. Hier is ook de top-10 per provincie te bekijken.

Tekst Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland