Boerderij Kloosterplaats

Boer biedt akkervogels de ruimte op zijn bedrijf

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
29-MRT-2017 - Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam is behalve boer ook een groot vogelliefhebber. Hij wil zijn akkerland dan ook zo beheren dat insecten en vogels zich er thuis voelen. Peter Harry en zijn vrouw Eline Ringelberg doen dat met hulp van vele vrijwilligers. Zij zijn genomineerd voor de Gouden Grutto, een prijs van Vogelbescherming Nederland voor natuurvriendelijke boeren.

Niet toevallig was het door een grauwe kiekendief die boven zijn akkers naar sprinkhanen kwam jagen, dat het eerste contact ontstond tussen Werkgroep Grauwe Kiekendief en Peter Harry Mulder. Maar al vanaf zijn jeugd kijkt hij naar vogels, ook als actief lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur (NJN). Op zijn bedrijf neemt hij nu maatregelen die zowel insecten als vogels een schuilplaats en voedsel bieden. Ook beheert hij acht kilometer gemeentelijke berm, speciaal voor vlinders en andere insecten.

Klik hier voor de reportage van Vroege Vogels op het land van Peter Harry Mulder, 22 maart 2016

Vogelliefhebber én boer

Vanaf zijn tractor filmt Peter Harry Mulder het leven op zijn land: een koppeltje patrijzen dat er rondscharrelt, Veldleeuweriken die zingen, of een blauwe kiekendief die jaagt. Het oog voor de natuur spreekt uit de beelden. Met vier paartjes Patrijzen op zijn land doet hij het beter dan gemiddeld in het agrarisch gebied. Tegelijk zullen collega-boeren beamen dat zijn gewassen er prima bijstaan; dit toont dat met goede wil en daarbij passende inzet productie en natuur weldegelijk samen kunnen gaan.

Met relatief simpele maatregelen als het aanplanten van veldstruweel begon Peter Harry ongesubsidieerd. Ook offerde hij wat productiegrond op om er een foerageerstrook voor patrijzen in te zaaien. In zijn gewassen spuit hij al jaren geen insecticide meer. Met het waterschap sprak hij af dat hij dammetjes mocht aanleggen en beplanten met veldstruweel. Van de gemeente nam hij het beheer van de bermen over, waar nu een maai- en verschralingsbeheer het insectenleven ten goede moet komen.

Links: Vrouwtje Grauwe Kiekendief brengt Grote Groene Sabelsprinkhanen naar het nest. Rechts: Geelgors is steevast te vinden in het veldstruweel van Boerenbuitengebied

Vrijwilligers

Al ten tijde van de ruilverkaveling in de jaren tachtig heeft Peter Harry Mulder er samen met de plaatselijke jachtopziener voor gezorgd dat twee ontstane overhoekjes werden ingericht voor zangvogels en patrijzen. De door Peter Harry en Eline samen met omwonenden opgerichte ‘Werkgroep Boerenbuitengebied’ onderhoudt tegenwoordig met een groep vrijwilligers deze overhoekjes. Een deel van de vrijwilligers voert ook vogel- en vlindertellingen uit.

Behalve dat hij vrijwilligers weet te enthousiasmeren, is Peter Harry ook een inspiratiebron voor ons als natuurorganisaties. Omdat hij op eigen initiatief maatregelen test en steeds bereid is om als klankbord te fungeren en samen naar betere oplossingen te zoeken. Wij hebben veel steun aan Peter Harry en Eline en hebben veel van ze geleerd. Echte koplopers en vernieuwers. Daarom vinden wij dat deze akkerbouwers de Gouden Grutto dubbel en dwars verdienen, en roepen we eenieder op om voor Peter Harry en Eline te stemmen!

De tomeloze inzet van Peter Harry en Eline is meer mensen opgevallen: in de Volkskrant (L) verscheen in november een grote reportage over wat zij op het akkerbouwbedrijf voor vogels doen - alles. Het Dagblad van het Noorden (R) interviewde februari jl. deze genomineerden voor de Gouden Grutto.

Tekst: Ben Koks, Werkgroep Grauwe Kiekendief & Jacqueline de Milliano, Landschapsbeheer Groningen
Foto's: Peter Harry Mulder (leadfoto: Boerderij Kloosterplaats); Vroege Vogels; Gerard Sterk; Sjoerd Sipma; de Volkskrant; Dagblad van het Noorden