Duinen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Europese topnatuur viert 25e verjaardag

Natuurmonumenten
20-MEI-2017 - Op 21 mei viert de Europese topnatuur haar 25e verjaardag. Op die dag bestaat zowel het netwerk van beschermde gebieden binnen Europa, Natura 2000, als LIFE, het financieringsprogramma van de Europese Unie voor het beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, 25 jaar.

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: ”De natuur in Europa heeft met dank aan Brussel geweldige resultaten kunnen boeken de afgelopen jaren. Zo zijn er weer broedende kraanvogels in het Fochteloërveen, stuivende duinen in Kennemerland en otters in de Nieuwkoopse plassen. Allemaal gebieden die de afgelopen jaren flink onder handen zijn genomen met financiële steun vanuit Europa.”

25 Jaar Europees natuurherstel

Net zoals we in Nederland het nationale natuurnetwerk kennen, hebben we ook in Europa een netwerk van beschermde natuurgebieden. De zogenaamde Natura 2000-gebieden, 25 jaar geleden gestart om de teruglopende biodiversiteit een halt toe te roepen. Om de bijzondere leefgebieden en dier- en plantensoorten in het Natura 2000-netwerk optimaal te beschermen, is er uiteraard geld nodig. Dat was de aanleiding voor de Europese Unie om 25 jaar geleden het LIFE natuurfonds op te richten. Dat fonds stelt Natuurmonumenten in staat om deze unieke gebieden te herstellen, behouden en te beschermen. Dat landschapsherstel is niet alleen van belang voor dieren en planten, maar ook voor mensen. Met bijvoorbeeld nieuwe wandelpaden, bewegwijzering en informatieborden kan iedereen genieten van de topnatuur. Marc van den Tweel: ”Het mooie aan dit natuurfonds is dat het zorgt voor een vliegwielfunctie. Ook anderen partijen moeten meebetalen aan het project en dat leidt tot veel samenwerking. Een andere voorwaarde is dat je de kennis en ervaringen van het project met andere beheerders uit Europa deelt, zo leren we van elkaar en inspireren we elkaar. Dat leidt al met al tot geweldig mooie resultaten.”

Veel topnatuur in ere hersteld dankzij LIFE

Dankzij het LIFE programma zijn er al talrijke natuurprojecten uitgevoerd om karakteristieke flora en fauna een duurzame toekomst te geven. Zo is het open duinlandschap in Nationaal Park Zuid-Kennemerland hersteld. Verder heeft Natuurmonumenten dankzij LIFE grote projecten kunnen uitvoeren in onder meer de Duinen van Goeree (ZH), Voornes Duin (ZH), De Wieden (Ov.), Nieuwkoopse Plassen (ZH), Naardermeer (NH), Dwingelderveld (Dr.), Fochteloërveen (Dr.), Hulshorsterzand (Gld), Botshol (Ut.) en Oostelijke Vechtsplassen (NH/Ut.).

Feestelijke verjaardag

Natuurmonumenten organiseert in een aantal van deze gebieden excursies vanwege het 25-jarig bestaan. Ook zijn er wandelingen beschikbaar voor mensen die op eigen gelegenheid een gebied willen bezoeken dat is hersteld met behulp van LIFE-subsidie.

Ook in België worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Donar Reiskoffer (leadfoto: duinen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland)