Opgehangen vleermuiskasten

Boeren helpen vleermuizen en vleermuizen helpen boeren in Zuid-Holland

Zoogdiervereniging
15-JUN-2017 - Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. De Zoogdiervereniging en CLM hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen geplaatst en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen.

Deelnemers van de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde waren enthousiast over de maatregelen én de vleermuizen. In totaal zijn er ruim 200 kasten opgehangen van vijf verschillende typen. Een expert van de Zoogdiervereniging heeft samen met de deelnemers bepaald waar welke vleermuiskasten op de bedrijven konden worden opgehangen. Gebruik werd gemaakt van een aantal standaard pakketten, afgestemd op type bedrijf en omgeving en daarmee de te verwachten vleermuissoorten. Enkele kasten werden al snel in gebruik genomen door vleermuizen. Daaruit blijkt wel dat de kasten een nuttige toevoeging kunnen zijn voor vleermuizen.

Opgehangen vleermuiskasten

Andere mogelijke maatregelen zijn het aanpassen van de verlichting op erf en stal (minder licht) of het aanplanten van bijvoorbeeld een houtsingel of zelfs maar een enkele boom, om een betere verbinding van het erf met de omgeving te maken.

Vleermuizen zijn echte insecteneters, sommige soorten eten tot wel 3.000 insecten per nacht. Ze eten insecten zoals kevers, muggen, nachtvlinders, veeknutten en (stal)vliegen. Vleermuizen vinden de insecten in de stallen, op het erf en boven boomgaarden, bomen(rijen) en gewassen. Zo vormen vleermuizen een nuttige hulp op het boerenbedrijf om schadelijke insecten te onderdrukken.

Bezette vleermuiskast

In totaal komen in Zuid-Holland circa 12 verschillende vleermuissoorten voor. Hiervan zijn er acht op de boerenbedrijven waargenomen. Dit zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. De bedrijven zijn overwegend melkveebedrijven, soms vleesvee-, bollen- of gemende bedrijven, of een manege.

Lees in de flyer (pdf; 2,9 MB) en het eindrapport (pdf; 4,5 MB) meer over het project en de resultaten.

Batlogger in stal

Ook in Noord-Brabant en Limburg hebben de Zoogdiervereniging en CLM de krachten gebundeld in Boer zoekt Vleermuis om zowel boeren als vleermuizen te ondersteunen.

Tekst: Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging en Adriaan Guldemond, CLM

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. De uitvoering is gedaan door de Zoogdiervereniging, CLM en vrijwilligers van de Zoogdiervereniging.