bruin blauwtje - primair

Veel bruin blauwtjes in september?

De Vlinderstichting
8-SEP-2017 - Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Er zijn al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje. Ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.

De bovenzijde van het bruin blauwtje is zowel bij mannetjes als bij vrouwtjes bruinHet bruin blauwtje is een vrij schaarse standvlinder die voorkomt in de duinen en in bermen en opspuitterreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Ook langs de grote rivieren is het bruin blauwtje op veel plaatsen aanwezig. De soort staat op de Rode Lijst in de categorie gevoelig. Het bruin blauwtje lijkt het in de duinen vrij slecht te doen, maar we zien wel steeds meer meldingen uit het binnenland. Het is een soort van wat schralere graslanden waar de waardplanten van de rups, reigersbek en ooievaarsbek, voorkomen. Het bruin blauwtje kent twee generaties per jaar: ze vliegen rond mei en augustus. Vaak is er nog wel een derde generatie, maar die is partieel en veel kleiner dan de eerste twee generaties. Dit jaar lijkt het anders, want er worden nu al veel bruin blauwtjes gemeld op de invoerportalen. Ook in de routes van het Landelijke Meetnet Vlinders zien we al een nieuwe piek.

 

Het bruin blauwtje neemt toe in het binnenlandDe forse uitbreiding van de binnenlandse populatie is zeer opvallend. Deze vlinders lijken steeds minder kieskeurig en nemen al genoegen met een zandig stukje met een paar zachte ooievaarsbekken als waardplant. Doordat de soort behoorlijk mobiel blijkt, kan hij ook op andere plekken opduiken, zoals een zandig bermpje of opspuitterreintje (bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwijk of weg). Ook extensief beheerde parkjes met een hooilandbeheer (vaak op wat armere grond) weet hij te bereiken en hij weet zich hier in ieder geval tijdelijk voort te planten. Naast zachte ooievaarsbek kunnen de rupsen ook prima leven van andere soorten ooievaarsbek en reigersbek. De klimaatopwarming ondersteunt daarbij vermoedelijk deze warmteminnende vlinder, die we daardoor op steeds meer plekken tegen zullen gaan komen. Let er maar eens op de komende weken.

Bruin blauwtje wordt vaak verward met vrouwtjes van het icarusblauwtje. Deze zijn ook bruin van boven met oranje vlekjes langs de rand. Kijk voor de verschillen op deze herkenningskaart blauwtjes (pdf; 9,0 MB).

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting