Podiceps cristatus. Fuut

‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft geen aandacht voor natuur

SoortenNL, Vogelbescherming Nederland
11-OKT-2017 - De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee, SoortenNL, IVN en IUCN NL) zijn teleurgesteld in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Christenunie. Dit regeerakkoord wordt door deze partijen bestempeld als ‘het groenste regeerakkoord ooit’, maar groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap.

In het regeerakkoord is geen enkele concrete ambitie om de teruggang van natuur en biodiversiteit en de aantasting van het Nederlandse landschap tegen te gaan. Ook de kansen die de energietransitie kan opleveren, zoals bijvoorbeeld natuurversterking in windparken op zee, worden niet gepakt.

Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland: “De natuur en biodiversiteit komen er bekaaid van af in het regeerakkoord terwijl zoveel soorten en natuurgebieden zwaar onder druk staan.”

Hank Bartelink, directeur LandschappenNL: “Landschap vraagt om goed rentmeesterschap: investeren in landschap is investeren in de toekomst.”

Lichtpuntjes

De natuurorganisaties wijzen erop dat Nederland met dit regeerakkoord de internationaal afgesproken doelstellingen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen niet haalt. Verder dan behouden van bestaande regelgeving op het gebied van natuur en milieu komt de nieuwe coalitie in het regeerakkoord niet.

Zeldzame lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld het voornemen voor een beheerautoriteit voor de Wadden en extra middelen voor onder meer de vernatting van het veenweidegebied. Deze lichtpuntjes zijn echter volstrekt onvoldoende gezien de grote opgaven die bestaan voor herstel van natuur en biodiversiteit.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Mollet, Saxifraga