huismus

Natuur moet in regeerakkoord

Vogelbescherming Nederland
4-JUN-2010 - Een meerderheid van de Nederlanders, 61 procent, vindt dat er concrete afspraken over natuur in het nieuwe regeerakkoord moeten worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De uitkomst is opvallend, omdat het onderwerp natuur er in het vorige regeerakkoord bekaaid van af kwam.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 4 juni 2010

Een meerderheid van de Nederlanders, 61 procent, vindt dat er concrete afspraken over natuur in het nieuwe regeerakkoord moeten worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De uitkomst is opvallend, omdat het onderwerp natuur er in het vorige regeerakkoord bekaaid van af kwam.

Vogelbescherming Nederland heeft Motivaction laten onderzoeken hoe belangrijk de Nederlandse bevolking natuur vindt. Maar liefst 95 procent van de Nederlanders vindt groen in de directe leefomgeving belangrijk, 88 procent vindt het belangrijk dat er vogels in hun directe omgeving zijn.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de Nederlanders wil dat concrete afspraken over het onderwerp natuur worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. In het vorige regeerakkoord van het kabinet Balkenende 4 kwam natuur slechts zijdelings aan bod, in relatie tot de landbouw.

Foto: Publiek Domein (Wikipedia)Op de vraag welke afspraken niet in het nieuwe regeerakkoord mogen ontbreken, antwoordt 48 procent van deze groep dat landbouwsubsidies alleen moeten worden toegekend aan boeren die een bijdrage leveren aan het beheer van natuur en landschap. Nog eens 48 procent is van mening dat Nederland moet investeren in het herstel van de natuur in de belangrijkste natuurgebieden.

Bovendien geeft tweederde van de Nederlanders aan dat natuur moet worden opgenomen in een nieuwe indicator, die de welstand in ons land beter aangeeft dan de huidige BNP (Bruto Nationaal Product). Het BNP geeft nu uitsluitend aan hoe goed Nederland er economisch voor staat.

Vogelbescherming Nederland vindt het van groot belang dat het komend kabinet gaat investeren in natuur. Dat betekent onder andere het natuurherstel in de Vogel- en natuurgebieden en het volgens plan uitvoeren van de Ecologische Hoofdstructuur. Die investeringen lonen, want daarmee worden onnodig hoge kosten in de toekomst vermeden en de economie gestimuleerd. Vogelbescherming Nederland roept de politieke partijen dan ook op de daad bij het woord te voegen en natuur mede inzet te maken van de coalitiebesprekingen na 9 juni. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Homepage foto: Martin Hierck (huismus)