Wolf VOOR EENMALIG GEBRUIK

Wolf verblijft een maand min of meer onzichtbaar in Nederland

Wageningen Environmental Research
6-DEC-2017 - In de periode van 13 oktober tot 13 november zijn in Salland op drie locaties dode schapen gevonden. Op 13 oktober te Laag-Zuthmen (Heino), 8 november te Bergentheim en 13 november te Beerzeveld. Daarna, op 13 november, is te Kloosterhaar op de N343 een wolf doodgereden. DNA-monsters van de gedode schapen en de dode wolf konden allemaal tot hetzelfde individu worden herleid: een jong mannetje.

Wageningen Environmental Research (Alterra) deed samen met het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit van Utrecht sectie op het dode dier. Daaruit bleek dat het een jong volwassen mannetje was dat waarschijnlijk in 2015 is geboren. Onderzoeker Hugh Jansman: “Dat deze wolf meerdere malen werd gesignaleerd met een tussenpoos van een maand, maakt aannemelijk dat hij zich gedurende langere tijd in de regio (Salland en mogelijk de grensstreek) heeft opgehouden: nagenoeg zonder daarbij te zijn opgemerkt. Of het dezelfde wolf betreft die medio oktober op de Veluwe is gezien, is niet te achterhalen.”

Veel persaandacht voor Hugh Jansman en de doodgereden wolfDankzij de internationale samenwerking binnen het CEwolf-consortium kon het DNA-profiel dat op het laboratorium van Wageningen Environmental Research was vastgesteld, vergeleken worden met DNA-profielen van wolven in omliggende landen. Het Duitse Senckenberg-instituut wist het profiel uiteindelijk te koppelen aan een wolvenpaar uit Babben, Brandenburg, ruim 600 kilometer van Salland vandaan. Onderzoeker Arjen de Groot: “Er leven inmiddels meer dan 70 roedels wolven in Duitsland en het verspreidingsgebied verschuift meer en meer richting Nederland. Daarmee groeit dus ook de kans dat wolven ons land aandoen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze zien, want ze leven zo verborgen mogelijk. Juist daarom is genetisch onderzoek van groot belang voor de monitoring van de wolvenpopulatie. Net als in ons onderzoek aan de otterpopulatie biedt ook bij de wolf het DNA vrijwel de enige mogelijkheid tot gedegen herkomstbepalingen en ouderschapsanalyses. De uitwisseling van gegevens met onze Duitse collega’s werpt daarbij zijn vruchten af: het geeft ons heel exacte informatie over de herkomst van dit dier en het geeft hen een beter beeld van de verwantschap tussen de wolven in de Duitse roedels.”

Meer informatie

Tekst: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research
Foto's: Leo Linnartz, Wolven in Nederland; Wageningen Environmental Research