Klein watertje met onder andere waterlopers, kikkervisjes, zoetwaterslakken en een libellenlarve

Eerste Nationale Waterdiertjestelling van start

GLOBE Nederland
7-MEI-2018 - Vandaag start, in de Week van Ons Water, de Nationale Waterdiertjestelling waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit.

De organisatoren hopen met de waterdiertjestelling meer inzicht te krijgen in de verschillen in biodiversiteit in de Nederlandse wateren en de achtergrond daarvan.

De lancering van Waterdiertjes.nl en daarmee het startschot van de nationale telling vindt plaats op het Helicon VMBO in Kesteren. “Het is fantastisch dat mijn leerlingen op deze manier betrokken kunnen worden bij echt onderzoek. Het is voor hen erg motiverend dat wat ze doen bijdraagt aan onderzoek van het waterschap en de wetenschap. Waterdiertjes vangen is altijd al een leuke activiteit, maar op deze manier is het extra motiverend!,” aldus docent Brigitte Heijungs.

Schepnet en smartphone

WaterschorpioenMeedoen aan de Nationale Waterdiertjestelling is simpel. Deelnemers gaan met een schepnet en smartphone naar de waterkant. De diertjes die ze vangen kunnen ze via Waterdiertjes.nl makkelijk identificeren. Via de website kun je doorgeven het diertje te hebben gespot, waarna een kwaliteitsscore van het water verschijnt. De meetgegevens van de deelnemers aan de Nationale Waterdiertjestelling zijn te gebruiken door onderzoekers, waterschappen, natuurorganisaties en iedereen met interesse voor wat er in het water leeft. Na de zomer worden de resultaten van de telling 2018 gepubliceerd. Tellen van diertjes kan echter het hele jaar door.

Water in Nederland steeds schoner, maar waterkwaliteit moet omhoog

De waterkwaliteit is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Het gaat steeds beter met het water, maar nog geregeld zitten er te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in. "Hoewel de chemische waterkwaliteit zeker is verbeterd, blijft de biologie (waterdieren en waterplanten) achter in veel wateren in de stedelijke en agrarische omgeving," aldus Edwin Peeters, wetenschapper van de Wageningen Universiteit die verbonden is aan Waterdiertjes.nl. Het inventariseren van de waterdieren vertelt dan ook hoe het met het water is gesteld en waar eventueel nog maatregelen moeten worden genomen. Meten is tenslotte weten.

Bootsmannetje, ook wel rugzwemmer genoemd

Leren over ons water

Scholen die met de waterdiertjestelling aan de slag willen, vinden op de website ondersteunend lesmateriaal. Dit is ontwikkeld door de Nederlandse tak van het internationale GLOBE-programma. Wereldwijd zijn bij dit programma meer dan 30.000 scholen uit ruim 100 landen aangesloten die allemaal onderzoek doen naar natuur en milieu in de schoolomgeving. GLOBE biedt daarnaast nog verschillende onderzoeksprojecten voor scholen. Leerlingen onderzoeken daarin naast waterkwaliteit ook de lucht- en bodemkwaliteit. Ook doen ze onderzoek naar de reactie van de natuur op klimaatverandering. Meer informatie is te vinden op www.globenederland.nl/waterdiertjes.

Waterdiertjes.nl is een initiatief van het educatieve onderzoeksprogramma GLOBE, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Stowa, Wageningen Universiteit en de Unie van Waterschappen.

Tekst: GLOBE Nederland
Foto's: Tsungam, CC BY-SA 3.0 (leadfoto: klein watertje met onder andere waterlopers, kikkervisjes, zoetwaterslakken en een libellenlarve); Holger Gröschl, CC BY-SA 2.0 de; E. van Herk, CC BY-SA 3.0