Tiny Forest Delf Harnaschpolder

Vier Tiny Forests in jouw gemeente?

Provincie Zuid-Holland
8-JUN-2018 - Een Tiny Forest is een minibos ongeveer ter grootte van een tennisveld. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om honderd Tiny Forests te realiseren. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnerships met gemeenten. Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden om samen met hun inwoners vier Tiny Forests aan te planten.

Nu de economie aantrekt worden steeds meer plannen gemaakt om de laatste ‘reststukjes’ in de stad te bebouwen. Om de steden leefbaar en gezond te houden is groen in de stad noodzakelijk. Het concept Tiny Forests kan hierbij helpen. Het behelst samenwerking met lokale buurtinstanties en omwonenden, variërend van jong tot oud. Samen realiseren ze een minibos dat vol staat met inheemse planten, struiken en bomen. Dit leidt tot een grote biodiversiteit (pdf; 14,1 MB). In 2018 selecteert IVN 12 partnergemeenten en in 2019 nogmaals 12 gemeenten.

Een Tiny Forest zorgt voor een groene impuls in de buurt. Het partnership biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. Aan de hand van een beproefd Tiny Forest stappenplan zorgt IVN ervoor dat de gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van het leven. Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2-opslag aantoont. Aanmelden kan op TinyForest.nl. Op de website is ook te vinden hoe je zelf aan de slag kunt gaan om een Tiny Forest op je eigen grondgebied te ontwikkelen.

Provincie Zuid-Holland organiseert voor geïnteresseerden een informatiebijeenkomst op 13 september van 09.30 - 13.30 uur. Aanmelden kan bij Hetti van Hamersveld, ha.van.hamersveld@pzh.nl.

Tekst: Hetti van Hamersveld, provincie Zuid-Holland
Foto: Wietse Teunissen