Wolf

Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe

Wolven in Nederland, Zoogdiervereniging
24-AUG-2018 - Vanmorgen maakten BIJ12 en WENR bekend dat er twee nieuwe wolven zijn geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van Wolven in Nederland hielden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen: wolvenkeutels.

Wolvenkeutels zijn groot en vol met botresten en harenDeze zoektocht naar sporen heeft dus vruchten afgeworpen. Verschillende potentiele wolvenkeutels zijn voor analyse naar het lab van WENR gestuurd. Aangetroffen keutels bleken van voldoende kwaliteit te zijn voor DNA-onderzoek. Hierdoor is nu bevestigd dat het om een wolvin gaat en dat zij Drenthe de IJssel is overgestoken.

Het zoeken naar en vinden van wolvenkeutels is essentieel in wolvenonderzoek. Enerzijds kunnen wolven op individu gevolgd worden middels DNA-onderzoek. Anderzijds is de plek van de keutel ontzettend belangrijk. Rondtrekkende wolven die zich nog niet hebben gevestigd laten weinig sporen na, maar territoriale wolven markeren het gebied door keutels vol in het zicht op zandpaden, het liefst zelfs kruisingen, te leggen. Dat is ook het geval geweest in de Noord-Veluwe. Hierdoor leeft bij Wolven in Nederland de verwachting dat we nog veel meer van deze wolvin gaan zien op de Noord-Veluwe.

Wolven in Nederland heeft afgelopen maanden veel waarnemingen ontvangen van een wolf op de Noord-Veluwe. Dusdanig veel dat wij, samen met de Provincie Gelderland, contacten hebben geïntensiveerd met alle terreinbeheerders om ze voor te bereiden op aanwezigheid van de wolf in hun terreinen. Ook lopen onze vrijwilligers nu dus maandelijks kilometers aan zandpad af op zoek naar sporen.

De twee nieuwe wolven maakten een behoorlijke tocht door Nederland aldus BIJ12 en WENR (Wageningen Environmental Research). Het vrouwtje heeft zich in mei langere tijd opgehouden in Midden-Drenthe, maar blijkt nu dus te zijn doorgetrokken naar de kop van de Veluwe. Het mannetje liep in zo’n zes weken van Friesland via de Flevopolder naar Vlaanderen.

Ziet u een wolf of een spoor van een wolf? Geef dit dan, ondersteund met foto’s of film, door aan Wolven in Nederland.

Tekst: Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging & Wolven in Nederland
Foto's: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research; Jeroen Kloppenburg