Zoekkaart Leefgebied van de otter

Ottertekening inspireert veldlessen

ARK Rewilding Nederland
9-DEC-2018 - Vanuit het grensoverschrijdende project Groen Blauwe Rijn Alliantie worden in Nederland en Duitsland veldlessen gegeven waarbij rivier, natuur, water, otters en trekvissen centraal staan. Als inspiratie tijdens de veldles wordt er sinds kort een tekening gebruikt van het leefgebied van de otter. Met de tekening gaan leerlingen van basisscholen het veld in om meer te leren over de natuur.

De kinderen gaan al struinend op zoek naar verschillende planten en dieren en ervaren zo de natuur. Ze trekken er tijdens een veldles echt op uit, waarbij het avontuur en natuurbeleving met lijf en leden voorop staan. In het kader van de Groen Blauwe Rijn Alliantie wordt met de scholieren een natuurgebied aan de rivier of in de uiterwaard bezocht in Nederland of Duitsland. Daar struinen de kinderen rond en gaan aan de slag met allerlei spannende opdrachten, zoals op zoek gaan naar planten, kleine beestjes, vogels en mogelijk zelfs ottersporen.

Zoekkaart Leefgebied van de otter

Tekening

De tekening waarmee de kinderen op avontuur kunnen gaan in het gebied is gemaakt door ARK-tekenaar Jeroen Helmer en is voor iedereen gratis te downloaden. Op de tekening is het leefgebied van de otter in de Duits-Nederlandse grensregio te zien. Als de otter terugkeert langs de rivieren vindt hij een gespreid bedje. Er zijn nieuwe zijgeulen aangelegd, de vissen zijn weer volop aanwezig en oeverplanten hebben meer ruimte gekregen. En nu het landschap klaar is voor zo’n kritische soort als de otter, profiteren andere soorten mee, zoals bever, aalscholver, voorn en zalm. Bovendien kennen dieren geen grenzen, dus vindt er een vrije uitwisseling plaats van Nederlandse otters met dieren in Duitsland.

Otter

De otter is een van de soorten waarvoor leefgebied hersteld wordt door de Groen Blauwe Rijn Alliantie. Dit Europese Interreg-project is een samenwerking tussen tien Duitse en Nederlandse partners waarin onder andere gewerkt wordt aan het veiliger maken van verkeersknelpunten. Otters zwemmen namelijk niet graag onder bruggen door of onder duikers. Hoewel ze zich meestal ophouden langs wateren hebben otters de gewoonte zich te verplaatsen via de oevers. Kruisingen van watergangen met wegen kunnen dan gevaarlijk zijn. Nog steeds worden ze (te) vaak slachtoffer van het verkeer. Veilige verbindingen kunnen dat voorkomen.

Meer informatie

Tekst en illustratie: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling