Otter VOOR EENMALIG GEBRUIK

Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort

ARK Rewilding Nederland
16-SEP-2018 - In natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen zijn twee otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen.

Eén van de otters komt uit GaiaZoo, waar een fokprogramma is opgezet voor genetisch onverwante otters die de huidige populatie in Nederland kunnen versterken. De andere otter is als wees bij een opvang in Oostenrijk binnengebracht, en is daarna opgevangen in Life & Nature centrum de Rietnymf in het Friese Munnekeburen.

De otter uit GaiaZoo werd 10 september vrijgelaten door Arjan Snel, hoofd Staatsbosbeheer Gelderland en Tjerk ter Meulen, curator bij Gaiazoo. Op 11 september is de otter uit Oostenrijk vrijgelaten door Thijmen van Heerde, boswachter Staatsbosbeheer.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort (Bron: Karsten Reiniers)

Versterken genetische populatie

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Vanaf 2002 vonden succesvolle herintroducties plaats in de Weerribben en de Wieden. Het oorspronkelijke uitzetgebied is inmiddels helemaal bezet en otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Een dreigend probleem is de kans op inteelt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseerde onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research om onverwante otters bij te plaatsen buiten het bestaande verspreidingsgebied. De otters uit GaiaZoo en uit Oostenrijk voldoen hieraan. Door spontane trek van individuele dieren tussen het kernleefgebied en deze satellietpopulatie in de Gelderse Poort zal op termijn uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvinden waardoor de kans op inteelt afneemt.

Naast versterking van de genetische basis van de Nederlandse otterpopulatie, werkt ARK Natuurontwikkeling ook aan grensoverschrijdende ecologische verbindingen en het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van otters. Dat gebeurt samen met verschillende partners in het Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie. De otterbijplaatsingen worden mede mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds en de Nationale Postcode Loterij.

Geschikte leefomgeving

De Gelderse Poort is uitermate geschikt voor otters. Dat bewijst ook de spontane vestiging van otters in 2014. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras. Ook het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn risicovolle wegen die wateren kruisen in de omgeving veilig gemaakt voor otters en andere zoogdieren als bever, bunzing en steenmarter. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, natuurbeheerders en provincie Gelderland plaatsten rasters die voorkomen dat dieren wegen oversteken en er zijn loopplanken aangebracht onder bruggen. De otters worden gemonitord door vrijwilligers van CaLutra, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Otterwerkgroep Doesburg.

Tekst: Bart Beekers en Melanie Pekel, ARK Natuurontwikkeling
Foto en film: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling