Sloot met wijst

Brabant stimuleert (natuur)herstel en behoud wijstgronden

Provincie Noord-Brabant
26-MEI-2019 - Wijst is een uniek natuurverschijnsel dat zich kenmerkt door natte hoger gelegen gronden en droge lager gelegen gronden. Dat komt doordat grondwater langs de (Peelrand)breuklijn omhoog wordt gestuwd. Kenmerkend is de rode kleur van het opborrelende grondwater door het hoge ijzergehalte. Provincie Noord-Brabant verleent subsidie voor behoud en herstel van wijstgronden samen met natuurontwikkeling.

Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders in Europa haast niet voor. Het wijstverschijnsel leidt tot unieke gebieden met fraaie landschappelijke structuren en hoge natuurwaarden. Op de wijstgronden komen veel insecten voor, waaronder libellen en bijzondere vlindersoorten zoals het Oranjetipje en de Grote weerschijnvlinder. Er leven zeldzame amfibieën, zoals de Kamsalamander en de Heikikker. Wijst trekt ook veel vogels aan, zoals de Houtsnip en de Nachtegaal. En de zoogdieren die je er aantreft zijn de Das, Wezel en Hermelijn.

Subsidiemogelijkheden

Beeld uit het informatiefilmpje over wijstWoont u in de buurt van de Peelrandbreuk of een van zijn vele zijbreuken? Dan zit u mogelijk in een wijstgebied. De provincie Noord-Brabant wil graag iets moois maken van deze gronden stelt daarom per 1 mei 2019 geld beschikbaar.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Een natuurbeheerder koopt uw land voor de volledige getaxeerde waarde. Die natuurbeheerder krijgt 85 procent van die waarde aan subsidie: voor de aankoop en om de waterbergende werking terug te brengen. Vervolgens laat hij de natuur z’n gang gaan;
  2. Of u behoudt het land, ontvangt zélf die 85% van de waarde aan subsidie, restaureert de waterbergende werking, en geeft het land een nieuwe wijstvriendelijke functie.

Initiatiefnemers kunnen tot 12 december 2021 subsidie aanvragen. In totaal is een bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de subsidie 'Behoud en herstel van wijst in combinatie met natuurontwikkeling'

Ook projecten die gericht zijn op het zichtbaar maken van het breukenstelsel van de Peelrandbreuk en wijst komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het vergroten van de bekendheid en herkenbaarheid van de Peelrandbreuk, wijst en het Geopark Peelhorst in oprichting is subsidiabel. Meer informatie over de subsidie 'Zicht op wijst'.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Wat is wijst en subsidie voor wijstherstel (Bron: Provincie Noord-Brabant)

Meer informatie

Beeld uit het informatiefilmpje over wijst

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's en film: Provincie Noord-Brabant (leadfoto: sloot met wijst)