Komen in het noorden van Europa nog ijsberen voor?

Steun de tweede Atlas van de Europese zoogdieren

Zoogdiervereniging
19-SEP-2019 - Europa kent een enorme verscheidenheid aan zoogdieren: van de grote rosse vleermuis in Oost-Europa tot de ijsbeer op de Noordpool. In 1999 is de verspreiding van Europese zoogdieren vastgelegd in ‘The Atlas of European Mammals’. De kennis over Europese zoogdieren is sindsdien spectaculair toegenomen. Onderzoekers en liefhebbers uit heel Europa hebben besloten om een vernieuwde atlas te maken.

11,5 miljoen vierkante kilometer aan zoogdieren

In 2016 hebben de auteurs van de eerste Europese Zoogdieratlas besloten de uitdaging aan te gaan en een tweede Europese Zoogdieratlas te gaan maken. In deze geheel vernieuwde atlas zullen de meest recente verspreidingsdata van de circa 270 Europese zoogdiersoorten worden samengevat, helaas echter zonder de zeezoogdieren. De atlas zal een gebied omvatten van bijna 11,5 miljoen vierkante kilometer. Het gebied loopt van de Atlantische Oceaan in het westen, de Middellandse Zee in het zuiden, het Oeralgebergte in het oosten en de Noordelijke IJszee in het noorden. In de atlas komt een kleurenfoto van elke zoogdiersoort, een verspreidingskaart en een korte tekst met informatie over de soort. De teksten worden geschreven door specialisten.

Eekhoorn

Bescherming en samenwerking

Het doel van de atlas is om een goede bescherming van zoogdieren in Europa te bevorderen. Het kennen van de verspreiding van een soort is daarvoor een essentiële eerste stap. Tegelijkertijd wordt gehoopt dat deze atlas en de daaruit voortkomende samenwerking een stimulans kunnen zijn voor internationale samenwerking en voor wetenschappelijk onderzoek naar zoogdieren in Europa.

Het project wordt geleid door een stuurgroep van tien professionele onderzoekers en natuurbeschermers die de activiteiten coördineren van 42 Nationale Coördinatoren. De Nationale Coördinatoren overzien alle activiteiten op het nationale niveau, met name zoogdierinventarisaties. In Nederland wordt die rol vervuld door de Zoogdiervereniging.

Ook jouw waarneming telt mee!

Duizenden waarnemers in heel Europa verzamelen gegevens en dragen bij aan dit project. Je kan natuurlijk ook zelf bijdragen. Enerzijds door waarnemingen in te voeren in nationale of internationale databases als Telmee.nl, Waarneming.nl, NDFF.nl of bijvoorbeeld via Observado.org of Waarnemingen.be. Daarbij geldt dat elke waarneming waardevol is, zelfs van algemene soorten als eekhoorn, konijn, vos en ree.

Steun of sponsor de Europese Atlas

Tenslotte, de verspreiding van zoogdieren in Nederland is dankzij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) uitstekend bekend, maar in grote delen van Europa is een chronisch gebrek aan waarnemingen. Onderzoekers in met name Oost-Europa kunnen hulp en extra appratuur goed gebruiken. Denk daarbij aan wildcamera’s, batdetectoren, inloopvallen en anderen materialen. Heb je overtollige apparatuur in de kast liggen, geef het dan een tweede leven in Oost-Europa. Geen materiaal over? Dan kan je ook helpen door de atlas te sponsoren. Bezoek de projectwebsite en steun het project met een gift aan de European Mammal Foundation.

Meer informatie

Tekst: Maurice La Haye, Zoogdiervereniging
Foto's: Wesley Overman (leadfoto: ijsbeer); Gianni Del Bianco