Met veel regen begint oktober op veel plaatsen goed voor de paddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging
9-OKT-2019 - Het is in het herfstbos momenteel zo gek nog niet, want tijdens paddenstoelenexcursies worden flink wat paddenstoelen gerapporteerd. Vooral in het westen van het land is veel regen gevallen. Er wordt gezegd dat in het binnenland de gevolgen van de droogte van de afgelopen zomers nog steeds merkbaar zijn, omdat er minder paddenstoelen tevoorschijn komen. De tijd zal het leren.

Hogere zandgronden zijn het meest gevoelig voor lange periodes van droogte. De pleistocene zandgronden in het oosten van Nederland hebben de afgelopen zomers het meest te lijden gehad van de droogte, maar ook grote delen van de duinen kregen het lastig. Zelfs in infiltratiegebieden in de duinen, waar drinkwater wordt gezuiverd en opgepompt, was het grondwaterpeil flink gedaald. De afgelopen weken werden er zoals vanouds weer prachtige paddenstoelen waargenomen. In de duinen bij Bergen (NH) kwamen ook dit jaar opvallend veel Roodnetboleten (Boletus rhodoxanthus, RL; Kwetsbaar) en Valse melkboleten (Suillus collenitis, RL; Bedreigd) tevoorschijn. Het meest opvallend was het grote aantal Melkboleten (Suillus granulatus, RL; Bedreigd) en Koperrode spijkerzwammen (Chroogomphus rutilans, RL; Bedreigd). Afgelopen week werden er opvallend veel Fijnschubbige boleten (Suillus variegatus, RL; Bedreigd) waargenomen in de Staatsbossen van Schoorl, een boletensoort die vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw in het binnenland bijna verdween. Na in de duinen de laatste twee decennia aanvankelijk stabiel te zijn gebleven, nam het voorkomen de laatste jaren weer af.

Violetbruine gordijnzwammen in de duinen

Sommige zeldzame paddenstoelensoorten lijken in de duinen weer wat toe te nemen, waaronder enkele gordijnzwamsoorten. Het is al heel wat jaren geleden dat er Violetbruine gordijnzwammen (Cortinarius balteatocumatilis, RL; Gevoelig) in de regio Bergen werden waargenomen. Dit zijn joekels van klompvoeten (sectie Phlegmacium) die de afgelopen decennia een paar keer in de bebouwde kom van Bergen tevoorschijn kwamen, maar de laatste jaren hier volledig verstek lieten gaan. Een klompvoet kenmerkt zich door een bij vocht zeer slijmige hoed en een droge dikke steel. Afgelopen week werd er een groep van tien exemplaren aangetroffen bij een oude beuk in de duinen. Niet ver daarvandaan werd nog een andere klompvoetsoort gevonden namelijk de Olijfkleurige gordijnzwam (Cortinarius infractus). Deze soort was altijd wel bekend van de Staatsbossen van Schoorl, maar werd hier de laatste jaren niet meer waargenomen. Deze herfst kwamen ze gewoon weer op hun oude locatie tevoorschijn. Tot spijt van veel mycologen gaat een deel van de bossen van Schoorl dit jaar waarschijnlijk gekapt worden, maar nu kan er nog genoten worden van de zeldzame paddenstoelen die elders in Nederland vrijwel verdwenen zijn.

Olijfkleurige gordijnzwammen op hun oude locatie in de Staatsbossen van Schoorl

Tekst en foto's: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging (leadfoto: Vliegenzwammen)