Kringlooplandbouw natuurinclusief Eytemaheert blaarkoppen

Wetenschappers: Stop natuurvernietiging door het EU-landbouwbeleid

Vogelbescherming Nederland
10-MRT-2020 - Meer dan 3600 wetenschappers uit 63 landen stellen dat het voorstel van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 "drastisch moet worden verbeterd" om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Het huidige landbouwbeleid vernietigt volgens de wetenschappers de natuur in het landelijke gebied.

Grutto

Het huidige Europese landbouwbeleid draagt niet bij aan het stopzetten van de achteruitgang van de biodiversiteit en schiet tekort in het tegengaan van klimaatproblemen, stellen de wetenschappers. De verklaring komt op een cruciaal moment: er wordt nu over de volgende periode voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onderhandeld, met inbegrip van de vraag hoeveel geld er naar landbouwsubsidies zal gaan en onder welke voorwaarden. In zijn huidige vorm dreigt het landbouwbeleid de recent gesloten Europese Green Deal te ondermijnen, volgens de wetenschappers.

Inkomenssteun GLB gaat naar de grote partijen

De wetenschappers spreken hun bezorgdheid uit over de dreiging dat de nationale regeringen de milieu-ambities van het toekomstig landbouwbeleid afzwakken. Op dit moment is de belangrijkste factor die bepaalt hoeveel 'inkomenssteun' een boer krijgt de omvang van zijn bedrijf: tachtig procent van deze betalingen gaat naar twintig procent van de landbouwers. Dit betekent dat de landbouwers vastzitten in een systeem waarin degenen met de meeste grond het meeste geld krijgen - ongeacht de milieuprestaties van hun bedrijf.

Het huidige landbouwbeleid is een ramp voor de natuur, volgens wetenschappers

Nieuw voorstel is een ramp voor de natuur

Harriet Bradley, EU-landbouwbeleidsmedewerker bij Birdlife Europe, is enthousiast over de verklaring van de wetenschappers: "Deze dringende oproep van duizenden wetenschappers is ongekend en komt op een cruciaal moment. De nationale landbouwministers en vele leden van het Europees Parlement blijven de wetenschap negeren en verzwakken actief de milieuwaarborgen op de landbouwsubsidies. Het is schandalig om belastinggeld te gebruiken voor de vernietiging van de natuur. Meer dan 3600 wetenschappers wijzen er terecht op dat het GLB-voorstel van de Commissie een recept is voor een ramp.”

Meer informatie

Kijk hier voor de volledige verklaring van de wetenschappers.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Eytemaheert; Martin Hierck