Pimpelmees

Alle biodiversiteit in Nederland in kaart

Naturalis Biodiversity Center
2-MEI-2020 - Je zou denken dat in Nederland vrijwel alle soorten flora en fauna wel in kaart zijn gebracht. We zijn tenslotte een klein landje met veel vrijwilligers die biodiversiteit monitoren. Niets is echter minder waar. Tot nu toe zijn vooral de grote, zichtbare, gemakkelijk te monitoren groepen in kaart gebracht zoals vogels, zoogdieren, vlinders en bloeiende planten. Maar daar gaat verandering in komen.

Binnenkort start het wereldwijd baanbrekende megaproject ARISE. Professor Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center en coördinator van het project legt uit: "We willen binnen vijf tot tien jaar alles wat leeft – van de grootste dieren tot de allerkleinste schimmels – in kaart brengen in Nederland." Om dit te doen investeren NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro.

Het in kaart brengen van de Nederlandse biodiversiteit

Wat wordt er concreet gebouwd?

ARISE is een infrastructuur om alle meercellige soorten flora, fauna en schimmels te identificeren. Hiermee kunnen we in de toekomst veel beter de biodiversiteit monitoren. Koos Biesmeijer vertelt: "Uiteraard bouwen wij voort op bestaande projecten, initiatieven en innovaties, maar we integreren wel op een wereldwijd unieke manier DNA, beeld- en geluidsherkenning en radargegevens om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de biodiversiteit in Nederland. Dit doen we met behulp van kunstmatige intelligentie en data science." ARISE kan beleidsmakers, waterschappen, provincies en andere betrokkenen van betrouwbaardere informatie voorzien op het gebied van biodiversiteit. Bovendien kunnen Nederlandse onderzoekers gebruik maken van de verzamelde informatie.

Toegang tot de meest geavanceerde near-real-time identificatiedienst

Nederland in het groenDeze geïntegreerde infrastructuur geeft Nederlandse onderzoekers, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en het bedrijfsleven toegang tot de meest geavanceerde, near-real-time identificatiedienst voor monitoring van de biodiversiteit en opsporing van soorten. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om het functioneren van ecosystemen te begrijpen, trends te ontdekken en om biodiversiteit beter te integreren in de grote maatschappelijke opgaven zoals de circulaire economie, natuur-inclusieve stad en de kringlooplandbouw. 

Een nieuw tijdperk in soortenherkenning

Koos Biesmeijer ziet dit als een belangrijke stap. "Het verlies aan biodiversiteit is een van de belangrijkste bedreigingen voor de mensheid. We hebben daarom dringend behoefte aan betere instrumenten voor soortherkenning en monitoring van biodiversiteit. Want alleen wanneer we weten wat er is, kunnen we het behouden."

Meer weten? Neem contact op met Koos Biesmeijer via koos.biesmeijer@naturalis.nl.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Getty Images