Galigaan, Cladium mariscus

Natuurjournaal 21 mei 2020

Nature Today
21-MEI-2020 - Galigaan bloeit en korenwolf heeft jongen.

De zeldzame galigaan bloeit. Deze plant van de cypergrassenfamilie vind je in moerassen, duinvalleien, langs plassen en vennen. Galigaan groeit het liefst op plaatsen die een groot deel van het jaar onder water staan. Desondanks is de plant in staat om met langdurige droogte om te gaan. Die eigenschap komt bij de huidige droogte goed van pas. Een andere cypergras die nu in bloei staat, is de platte bies. Ook de platte bies is zeldzaam en kom je als je geluk hebt tegen in moerasbossen, in moerassige en/of brakke graslanden, langs kreken en beken en in kalkmoerassen.

Europese hamster of korenwolf

De Europese hamster, oftewel de korenwolf, heeft na een draagtijd van achttien tot twintig dagen haar eerste nest jongen gekregen. In de hamsterburcht liggen nu tussen de vier en tien naakte blinde korenwolfjes. De komende vier tot vijf weken ravotten ze onder toeziend oog van de moeder door de burcht. Ze slapen echter ook veel. Het vrouwtje kan gedurende het jaar wel twee tot drie keer jongen krijgen. Ook de jongen uit de eerste of zelfs de tweede worp kunnen in het jaar dat ze geboren worden al jongen krijgen.

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl

Tekst: Arnold van Vliet, Nature Today Go
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga; SgH Vienna, CC BY-SA 4.0