Casarca rechts nijlgans links

Natuurjournaal 17 juli 2020

Nature Today
17-JUL-2020 - Noordse stern trekt naar het zuiden en casarca's scholen samen.

De casarca verruilt zijn zomerkleed voor een winterkleed en doet dat het liefst samen met soortgenoten. Veel van deze roodbruine eenden in Nederland zijn waarschijnlijk (afstammelingen van) ontsnapte exemplaren, maar in de zomer komen ook casarca's uit Midden-Europa naar Nederland. Ze ruien hier in grote groepen, vaak samen met nijlganzen. Goede plekken om de casarca te spotten zijn het Lauwersmeergebied en het Eemmeer, waar soms tot wel zevenhonderd vogels samenkomen. De casarca komt bijna niet voor als broedvogel in Nederland; het is dus bijzonder om ze in een grote groep te spotten!

Nu het broedseizoen is afgelopen, is het tijd voor de noordse stern om aan een grote reis te beginnen. Broeden doet deze vogel niet zuidelijker dan Nederland, maar om te overwinteren vliegt hij maar liefst helemaal naar Antarctica! De noordse stern is daarmee wereldwijd de vogel die de langste afstand aflegt. Ze beginnen rond deze tijd met hun trek, en zullen rond november aankomen in hun overwinteringsgebied.

De noordse stern is gemaakt voor lange afstanden

 

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Piet Munsterman en Rob Felix, Saxifraga