Toekomstbeeld van Marickenland

Natte natuur met ‘droge voeten’ in Marickenland

Provincie Utrecht
11-AUG-2020 - Het nieuwe natuurgebied Marickenland in de provincie Utrecht wordt een heerlijke leefomgeving voor de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en zelfs de otter. Dit unieke gebied in het zuidoosten van de polder Groot-Mijdrecht gaat bestaan uit rietland, moeras, vochtig hooiland en kruiden- en bloemrijk grasland.

Marickenland is een schakel in het Natuurnetwerk Nederland en belangrijk voor planten en dieren die graag in natte natuur leven. Onder andere weide- en moerasvogels die het liefst in plasdras- en moerasnatuur eten en nestelen. Maar ook insecten als libellen en dagvlinders en planten waarvan de orchidee rietorchis en echte koekoeksbloem wel bijzonder zijn. Boswachter Koen Fousert: “Het landschap wordt gevarieerder en de soortenrijkdom zal toenemen. Ik kijk nu al uit naar de komst van de noordse woelmuis en de otter.”

Water en recreatie

Het gebied wordt als één robuuste eenheid met elkaar verbonden en biedt zogenaamde stapstenen voor soorten die zich makkelijk kunnen verplaatsen tussen de Vinkeveense plassen en Nieuwkoopse plassen. Het gebied zal ook ruimte bieden voor zo’n negen hectare waterberging. Verder is er aandacht voor het tegengaan van bodemdaling, verbeteren van de waterkwaliteit, vastleggen van CO2-uitstoot en experimenteren met natte teelt. Voor recreatie in het gebied komen er onder andere wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogeluitkijkpunten.

Echte koekoeksbloem in Marickenland

Samen aan zet

De provincie Utrecht werkt hierin samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente De Ronde Venen. Koen: “We hebben nauw samengewerkt aan een nieuw inrichtingsplan en aan bewoners in de omgeving gevraagd wat ze ervan vinden. Samen met kinderen uit de gemeente hebben we recreatietekeningen gemaakt”. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor dit nieuwe natuurgebied in 2021. Als eerste wordt de natuurspeelplaats gerealiseerd.

Marickenland is een samenwerkingsproject: de focus van de Provincie Utrecht, als trekker van dit project, ligt op de natuur, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor een voldoende hoog waterpeil en voor waterberging in het gebied, gemeente De Ronde Venen focust op de recreatie door de aanleg van wandelpaden (‘droge voeten’) en een natuurspeelplaats en Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van Marickenland.

Meer informatie

Tekst en foto's: Provincie Utrecht (leadfoto: toekomstbeeld Marickenland)