Roodborsttapuit

Drie maal bijzondere akkernatuur

Vogelbescherming Nederland
2-SEP-2020 - Vogelbescherming werkt mee aan PARTRIDGE: een internationaal project dat met goede voorbeelden laat zien hoe de biodiversiteit op het boerenland kan toenemen. Zodat 'bijzondere waarnemingen' weer 'gewone akkernatuur' worden. Drie favoriete soorten die ervan profiteren op een rijtje.

Het krioelt van het leven op het akkerland van PARTRIDGE. Dankzij dit project zijn er in vijf Europese landen tien voorbeeldgebieden ingericht. Op deze stukken boerenland van vijfhonderd hectare is het optimaal leven voor de patrijs, maar óók voor andere vogels, zoogdieren en insecten. Het doel van het project is dan ook om de biodiversiteit met dertig procent te laten toenemen. Wat nu nog ‘bijzondere’ waarnemingen zijn, kan via PARTRIDGE straks weer ‘gewone’ akkernatuur worden!

Onderdeel van PARTRIDGE is het nauwkeurig monitoren van de biodiversiteit. Zo kunnen we onderzoeken of onze maatregelen effectief zijn. Tijdens de vele tellingen zien we niet alleen zeldzame soorten langskomen. Ook blijkt dat we een goed leefgebied en voortplantingsmogelijkheden bieden voor bekendere soorten. Vooral de bloemenblokken en keverbanken zijn favoriet bij alles wat vliegt. Een aantal van onze favorieten op een rij.

PARTRIDGE projectkaart

1. Roodborsttapuit

Dit jaar zijn er tijdens de broedvogelmonitoring voor het eerst drie broedparen van de roodborsttapuit ontdekt. Twee in het voorbeeldgebied Rotherfield (Engeland) en één in het voorbeeldgebied in Brabant. Dit is goed nieuws, want het broedgebied van de roodborsttapuit is de afgelopen decennia sterk gekrompen in het agrarische gebied, maar schoorvoetend keert hij daarin terug.

Deze prachtige vogels zoeken hun voedsel en nestgelegenheid in structuurrijke open gebieden, en leven vooral van insecten, zoals langpootmuggen, rupsen en vlinders, maar ook wormen, spinnen en slakken. Dat vinden ze dus allemaal in de voorbeeldgebieden. In natuurgebieden liet de roodborsttapuit al een tijd een krachtig herstel zien.

2. Bijzondere bijensoorten

In Nederland zijn we dit jaar begonnen met monitoring van bestuivers (insecten die we hard nodig hebben om gewassen te bevruchten). Dit heeft meteen al een paar bijzondere soorten opgeleverd in het voorbeeldgebied in Zeeland: de donkere klaverzandbij, de borstelwespbij en de ruige behangersbij. Dat de donkere klaverzandbij en de borstelwespbij beide in dit rijtje staan is geen toeval. De borstelwespbij is een ‘koekoeksbij’ van de donkere klaverzandbij. Dat betekent dat deze, net als de koekoek, graag gebruik maakt van andermans nest.

PARTRIDGE projectkaart

3. Volop vlinders

In het Brabantse voorbeeldgebied werden voor het derde jaar op rij rupsen van de koninginnenpage gevonden op de venkel die in de bloemenblokken staat. Verder barst het op de keverbanken van de rupsen van vlindersoorten zoals de dagpauwoog en kleine vos.

Wie de PARTRIDGE-voorbeeldgebieden bezoekt zal overal het gezoem van vele honingbijen, steenhommels en aardhommels horen. Dat verbaast ons niks, want de velden vol met klaprozen, korenbloemen en luzerne zijn een lust voor groot en klein.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Beelden: Anton de Koning (leadfoto: roodborsttapuit); Anne-Lieke Struijk