bruin blauwtje - primair

Extra generatie vlinders

De Vlinderstichting
10-SEP-2020 - Bij een aantal vlinders zien we nu, begin september, een extra generatie verschijnen. Doordat ze al eerder in het jaar vliegen dan vroeger en door de erg warme perioden is de ontwikkeling snel gegaan en kan er een extra generatie vliegen. Dit is onder andere het geval bij icarusblauwtje, bruin blauwtje en klein koolwitje.

We waren het de laatste jaren al wel gewend, dat vlinders in september opnieuw verschenen en met een, soms maar heel kleine, partiële, extra generatie vlogen. Ook dit jaar zien we dat verschijnsel, bij bijvoorbeeld de kleine ijsvogelvlinder. Bij het landkaartje is de derde generatie inmiddels al standaard geworden en ook dit jaar is deze duidelijk aanwezig, hoewel deze vlinder wel in lagere aantallen aanwezig is dan in voorgaande jaren.

Icarusblauwtje in de monitoringroutes; blauw = gemiddelde 1990-2019, rood = 2020

Het icarusblauwtje vliegt normaal gesproken tot eind augustus en daarna zijn er nog wel individuen te zien tot in oktober, maar nu zien we in de gegevens uit de routes van het Meetnet Vlinders dat er weer een duidelijke toename is. Ook het bruin blauwtje, dat erg goed heeft gevlogen dit jaar en heeft geprofiteerd van het warme droge weer, zien we nu weer toenemen.

Klein koolwitje in de monitoringroutes; blauw = gemiddelde 1990-2019, rood = 2020

Dat geldt ook voor het klein koolwitje zoals we in de grafiek kunnen zien. Hoe groot die extra generatie wordt, is nu nog niet te zeggen, maar zeker gezien de redelijk goede weersverwachtingen van de komende tijd zouden die best aanzienlijk kunnen zijn. Het is niet duidelijk of zo’n extra generatie nu positief of negatief is voor de soort. Ook is moeilijk te zeggen hoeveel individuen deze extra generatie heeft. Het klein koolwitje overwintert normaal gesproken als pop. Het kan best zijn dat meer dan tachtig procent van de nakomelingen van de derde generatie dat ook gewoon doet en dus nu als pop aanwezig is. Als de situatie gunstig is kunnen ook de nu nieuwe vlinders zich nog prima voortplanten. Dan zou het betekenen dat het mogelijk na de winter meer vlinders oplevert.

Het Meetnet Vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: bruin blauwtje)
Grafieken: Meetnet Vlinders