Binnenveldse Hooilanden

Burgers helpen bij beheer nieuwe natuur Binnenveldse Hooilanden

Stichting Mooi Binnenveld, Wageningen University
12-SEP-2020 - Tussen Wageningen en Veenendaal, is onlangs een nieuw natuurgebied gerealiseerd: de Binnenveldse Hooilanden. Een gebied van 280 hectare met potenties voor blauwgrasland, dotterbloemhooiland en trilveen. Dit natuurgebied wordt beheerd door drie partijen: Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Burgers worden actief betrokken bij het beheer van het gebied.

Nieuwe zeldzame natuur

Begin 2019 is gestart met de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Voormalige landbouwgronden zijn afgeplagd, sloten zijn gedempt en een historische waterloop is in ere hersteld. Door de unieke ligging van het gebied tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zijn de potenties voor zeldzame habitattypen zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland groot. Inmiddels is de inrichting bijna afgerond en is het gebied in 2020 in beheer genomen. Het is nu spannend om te zien hoe het gebied zich zal gaan ontwikkelen. In een paar maanden tijd zijn er al grote veranderingen zichtbaar. Met de GrowApp wordt de ontwikkeling vanaf de uitkijktoren in het gebied in beeld gebracht. Door regelmatig van precies dezelfde plaats in precies dezelfde richting een foto te maken met de GrowApp ontstaat er een timelapse-video. Zie hieronder hoe snel het gebied er anders uit komt te zien.

Natuurontwikkeling in actie in de Binnenveldse Hooilanden

Natuurontwikkeling in actie in de Binnenveldse Hooilanden

Burgerinitiatief

Eén van de drie beherende partijen, Mooi Binnenveld, is ontstaan als burgerinitiatief van bewoners uit de plaatsen rondom het Binnenveld: Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Onder andere door middel van een geslaagde crowdfundingactie is €430.000 ingezameld om in totaal vijftig hectare natuur in de Binnenveldse Hooilanden aan te kopen en in beheer te nemen. Inmiddels heeft de overdracht van de grond plaatsgevonden en is Mooi Binnenveld beheerder van het bijzondere gebied.

Maaisel verspreiden door vrijwilligers in toekomstig trilveen

Vrijwilligers

Het is goed te zien dat de burgers die financieel hebben bijgedragen ook extra betrokken zijn. Een oproep voor uitvoering van beheerwerkzaamheden levert altijd een grote respons op. Zo werd er onlangs een werkdag georganiseerd, waarbij veertig enthousiaste vrijwilligers meehielpen met het verwijderen van zaailingen van populier en wilg. Een belangrijke beheermaatregel om de gewenste vegetatieontwikkeling richting trilveen en blauwgrasland niet dwars te zitten. Zeker in de pionierfase komt na het afplaggen van de voedselrijke toplaag een groot aantal jonge boompjes volop tot ontkieming. De boompjes groeien snel, waardoor het belangrijk is om niet te lang te wachten met het verwijderen van de boompjes, inclusief de wortels. De bomentrekactie vond net voor het maaien plaats. Dit is belangrijk omdat als je de boompjes afmaait het volgend jaar veel moeilijker is om ze te verwijderen. Ze lopen namelijk gewoon weer uit waarna het wortelgestel veel groter is geworden. Het bleek dan ook een hele opgave om de boompjes die vorig jaar afgemaaid waren er nog handmatig uit te trekken. De boompjes die dit jaar voor het eerst opkwamen waren wel vrij eenvoudig uit de venige grond te trekken, ondanks het vaak al indrukwekkende wortelgestel.

Een populier voor en na het uittrekken

Groot aantal wilgen en populieren voor het uittrekken

Ook zin om te helpen?

De grote opkomst bij de activiteiten zoals het boompjes trekken, of het verspreiden van maaisel uit het nabijgelegen blauwgrasland van de Bennekomse Meent toont aan dat de betrokkenheid van bewoners zeer groot is. De grote hoeveelheid hulp is ook nodig, omdat het een zeer groot gebied is. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van dit soort vrijwilligersacties in de Binnenveldse Hooilanden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Stichting Mooi Binnenveld. De activiteiten komen ook in het overzicht van natuuractiviteiten in de Nature Today App (Apple en Google Play.) en op NatureToday.nl. Je vindt daar ook allerlei andere natuuractiviteiten in de categorieën: vrijwilligers, lezingen, cursussen, jongeren en doen.

Vrijwilligers verwijderen jonge boompjes in Binnenveldse Hooilanden

Tekst: Thomas Kroon, Rob Janmaat en Patrick Jansen, Stichting Mooi Binnenveld; Arnold van Vliet, Wageningen University
Foto's: Thomas Kroon; Arnold van Vliet; Patrick Jansen; Rob Janmaat