Aangespoelde zee-egels, Kamtsjatka, Rusland

Massale sterfte van zeeleven in Russisch Noordpoolgebied

WWF Nederland
9-OKT-2020 - Op de kust van het Russische schiereiland Kamtsjatka in het Noordpoolgebied zijn grote hoeveelheden dood zeeleven aangetroffen. WWF-experts in Rusland vermoeden dat een zeer giftige stof vanaf land in de oceaan is gelekt, waardoor een extreem hoog aantal mosselen en zee-egels op de kust aanspoelt, samen met allerlei soorten krab, schelpdieren en vissen.

Kamtsjatka ligt aan de Beringzee aan de overkant van Bristol Bay in Alaska. De regio wordt beschouwd als een hotspot van onderwaternatuur die belangrijk is zowel voor dieren als mensen.

WWF analyseerde monsters van het verontreinigde water. Samen met video en foto's van het gebied, hebben de experts van WWF vastgesteld dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het onderwaterleven stierf door een storm of een olieramp. Op basis van voorlopige tests heeft ook het Russische ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een olielek als bron van de vervuiling uitgesloten.

Strand bezaaid met dode dieren

Sergey Korostelev, programmacoördinator duurzame zeevisserij bij WWF Rusland: “Op de foto’s zie je ​​rode algensoorten. Die leven op een diepte van vijftien meter en dieper en zijn niet gevoelig voor stormen. Alleen in heel zeldzame gevallen en zeker niet in zulke grote hoeveelheden spoelen die aan op de kust. Zelf heb ik ze nog nooit op de wal gezien. Hetzelfde geldt voor slakken, hun schelpen zijn meestal leeg als ze op het strand terecht komen. Maar nu zien we schelpen met een dood weekdier er nog in."

De kans dat dit een giftige vervuiling is met een hoogoplosbare stof is groot. Uit het feit dat het allemaal soorten planten en dieren zijn die op de zeebodem leven en dat ze in grote hoeveelheden zijn aangespoeld, trekt WWF de voorlopige conclusie dat niet alleen de oppervlaktelaag van het water vervuild is, zoals bij een lekkage van olieproducten, maar de hele waterkolom. “We moeten echter eerst de resultaten van de watermonsters en het onderzoek van dode zeedieren zien. Pas daarna is het mogelijk om de oorsprong en de omvang van de besmetting te beoordelen.”

Aangespoeld zeeleven, Kamtsjatka, Rusland

Zorgwekkend gebrek aan preventie

WWF maakt zich zorgen over het gebrek aan systematische preventie en controle van industriële activiteiten in het Russische Noordpoolgebied en vindt dat er een ​​systeem van constante milieumonitoring moet komen, en niet alleen voor Kamtsjatka. Idealiter zouden alle Arctische landen (Rusland, Noorwegen, Finland, Zweden, IJsland, Groenland, Canada en VS) hun inspanningen om industriële lekkages te bestrijden beter met elkaar moeten afstemmen om te zorgen voor effectief rentmeesterschap van de regio.

Rusland heeft intussen aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar de vervuiling.

Tekst: Ellen de Wolf, Wereld Natuur Fonds
Foto's: WWF Rusland