Anser albifrons. Kolgans. In formatie vliegend

Kolgans grootste stijger, boompieper grootste daler afgelopen week

Nature Today
16-OKT-2020 - De natuur is continu in beweging. Nature Today Go brengt die beweging in beeld. De kolgans is ten opzichte van een week geleden de grootste stijger op de lijst van meest doorgegeven vogelsoorten in de afgelopen twee weken. Hij steeg met 73 posities naar plaats 21. De grote zilverreiger staat nog steeds aan kop. De boompieper was de grootste daler in de afgelopen week.

Elke dag presenteren we op NatureToday.nl en in de Nature Today App (Apple en Google Play) de ranking van de soorten vogelszoogdieren, planten, vlinders en libellen die in de voorgaande veertien dagen het meest zijn doorgegeven in Nederland. De tienduizenden natuurwaarnemingen van de Nationale Databank Flora en Fauna gebruiken we als bron. Het verschil in ranking tussen twee dagen toont mooi welke soorten het sterkst stijgen en dalen. Hieronder de top tien van de meest doorgegeven vogelsoorten en de tien grootste stijgers en tien grootste dalers vergeleken met de lijst van 10 oktober.

Top 10 meest doorgegeven vogelsoorten in afgelopen veertien dagen

Bekijk de hele lijst op NatureToday.nl en in de Nature Today App (Apple en Google Play).

Vogel

Positie 16 oktober

Positie 10 oktober

Verschil

Grote zilverreiger

1

1

0

Torenvalk

2

3

1

Buizerd

3

2

-1

Roodborst

4

5

1

Vink

5

10

5

Tjiftjaf

6

4

-2

Graspieper

7

8

1

Koperwiek

8

38

30

Spreeuw

9

14

5

Roodborsttapuit

10

13

3

Tien grootste stijgers in vergelijking met 10 oktober

Vogel

Positie 16 oktober

Positie 10 oktober

Verschil

Kolgans

21

94

73

Kramsvogel

95

143

48

Rotgans

69

103

34

Koperwiek

8

38

30

Middelste zaagbek

112

129

17

Pijlstaart

60

73

13

Grote Mantelmeeuw

68

81

13

Grauwe Gans

19

30

11

Steenloper

67

78

11

Blauwe kiekendief

75

86

11

Tien grootste dalers in vergelijking met 10 oktober

De boompieper is de sterkste daler van de afgelopen week

Vogel

Positie 16-10

Positie vorige week

Verschil

Boompieper

127

61

-66

Lepelaar

78

33

-45

Gekraagde Roodstaart

98

58

-40

Tuinfluiter

150

119

-31

Cetti’s Zanger

123

98

-25

Bonte vliegenvanger

128

104

-24

Kleine Plevier

153

131

-22

Bontbekplevier

90

69

-21

Waterral

89

70

-19

Paapje

110

92

-18

Tekst: Arnold van Vliet, Nature Today
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga (leadfoto: kolgans); Luc Hoogenstein, Saxifraga