Sperwer

Natuurjournaal 18 november 2020

Nature Today
18-NOV-2020 - Sperwer blijft in Nederland en zalm plant zich voort.

De sperwers die in Nederland broeden blijven ook in de winter in Nederland te zien. Ze eten kleine zangvogels, en je zal ze dus vooral aantreffen in gebieden waar die te vinden zijn. Sperwers uit Noord-Europa trekken wel naar het zuiden, en overwinteren in West- en Zuidwest-Europa en af en toe ook in Noord-Afrika. Ook in Nederland overwinteren sperwers uit het noorden, maar deze aantallen lopen al jaren terug. Dat heeft wellicht te maken met de afname van de hoeveelheid kleine zangvogels op het boerenland.

Na een leven op zee trekt de zalm honderden kilometers om terug te keren naar zijn geboortegrond in een zoetwaterrivier. In deze paairiviertjes in Duitsland, Zwitserland, België en Frankrijk vindt tussen oktober en december de voortplanting plaats. De zalm zwemt door Nederland naar deze riviertjes. De meeste zalmen sterven door uitputting nadat ze zich hebben voortgeplant, maar ongeveer vijf procent, voornamelijk vrouwtjes, zwemt daarna weer terug naar zee.

Zalm

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Martha de Jong-Lantink, Flickr (leadfoto: sperwervrouw); NTNU, Flickr