Podiceps cristatus. Fuut

Natuurjournaal 23 november 2020

Nature Today
23-NOV-2020 - Fuut gaat in de rui; laatvlieger is winters mysterie.

De fuut, wie kent hem niet? Deze bekende watervogel broedt soms wel tot in oktober. Inmiddels is hun broedseizoen wel over. Nu scholen grote groepen futen samen op weidse open wateren, zoals het IJsselmeer, de Randmeren, in het Deltagebied en de Waddenzee. Hier vindt de rui van hun zomerkleed naar winterkleed plaats. In de winter verblijven futen ook op de Noordzee, met name als de winter erg koud is. Futen blijven in Nederland en krijgen gezelschap van soortgenoten uit Noord- en Noordoost-Europa.

Laatvlieger

De laatvlieger is één van de grotere vleermuissoorten van Nederland. In de zomer komt de soort in heel Nederland voor. Waar de laatvlieger zich in de winter bevindt en wat hij doet, is een mysterie. Uit gegevens uit het buitenland blijkt dat hij graag nauwe en droge plaatsen in gebouwen zoekt. In Nederland is echter bijna niets bekend over de laatvlieger in de winter: hij verdwijnt van de radar in november en komt weer in beeld rond maart en april.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Jelmer Reyntjes, Saxifraga; Ján Svetlík, Flickr