Wolf

Wolf vestigt zich officieel in Zuidoost-Brabant

BIJ12
10-DEC-2020 - In Zuidoost-Brabant in het gebied Groote Heide heeft zich officieel een mannelijke wolf gevestigd. Deze wolf is nu namelijk langer dan zes maanden in het gebied aanwezig. De mannelijke wolf in Drenthe, waarvan eerder gedacht werd dat deze zich in de provincie had gevestigd, lijkt het gebied weer te hebben verlaten. Hij is vlak over de grens in Duitsland gesignaleerd.

Dit blijkt uit de tussenrapportage van BIJ12 waarin verslag wordt gedaan van de activiteit van de wolf in de periode 17 juli tot 30 oktober 2020.

De wolf is niet meer weg te denken uit Nederland. Zeker niet nu sinds 2019 op de Veluwe een roedel gevestigd is. Daarnaast hebben we regelmatig te maken met zwervende wolven die een geschikt territorium zoeken. BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring van de activiteit van de wolf in Nederland en afhandeling van tegemoetkoming in schade aan landbouwhuisdieren.

Volwassen wolf met vier wolvenwelpen

Waarnemingen en schademeldingen van de wolf

In de periode 17 juli tot en met 30 oktober 2020 zijn 434 meldingen van (sporen van) wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt. Van deze meldingen zijn 49 geclassificeerd als ‘zekere waarneming’ aan de hand van directe bewijzen. Dit zijn bijvoorbeeld DNA-sporen in keutels of op kadavers. Daarnaast zijn er 47 meldingen als ‘zekere waarneming’ aan de hand van indirecte bewijzen gedaan. Hierbij moet je denken aan wolvensporen, zoals een pootafdruk. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of het om een wolf gaat. Het Wolvenmeldpunt krijgt regelmatig foto's van mensen die de wolf in Nederland hebben gezien. Ook worden er opnames gemaakt met wildcamera's. Bijvoorbeeld onderstaande opname van de wolf, vastgelegd op een wildcamera op de Veluwe. 

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Wolf op de Veluwe, 2020 (Bron: Bart Noort)

Dat de wolf op de Groote Heide zich gevestigd heeft, is onder andere bepaald aan de hand van DNA-sporen op landbouwhuisdieren en een pluk haar aan prikkeldraad. Dat de Drentse wolf weer is vertrokken, blijkt uit DNA van een schapenbeet van 1 oktober in het Duitse Dörpen, niet ver over de grens met Drenthe.

Vergoeding wolvenschade

Wanneer de wolf landbouwhuisdieren zoals schapen aanvalt, wordt BIJ12 ingeschakeld. Deze organisatie handelt namens de provincies wolvenschade af. Op basis van foto’s en een beschrijving doet BIJ12 op afstand een eerste beoordeling of het mogelijk om een aanval van een wolf gaat. De schade kan namelijk ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een hond of een vos. Wanneer het vermoeden bestaat dat het om een wolf gaat, wordt door een taxateur binnen 24 uur een DNA-monster afgenomen op het dode of gewonde dier. Dit monster gaat voor onderzoek naar Wageningen University & Research (WUR). Blijkt dat het om een wolf gaat, dan heeft de gedupeerde recht op een tegemoetkoming in de schade. In de periode 17 juli tot en met 30 oktober 2020 kwamen er dertig meldingen van vermoedelijke wolvenschade binnen bij BIJ12. Daarvan bleken 17 veroorzaakt te zijn door een wolf. Zes gevallen waren veroorzaakt door vos, hond of onbekende diersoort. Twee keer was een goudjakhals veroorzaker van de schade.

Meer informatie

Tekst: Leontina Burgers, BIJ12
Foto's: Otto Jelsma (leadfoto: wolf bij Elspeet); Gijsbert Griffioen