Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 3 - 22 Resultaten

kleine vos

Het team van mensen achter de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is onlangs ondergebracht bij BIJ12. Een belangrijke mijlpaal in de transitie die als doel heeft natuurdata breder en beter beschikbaar te stellen. Wat is het..


Lees verder 13 januari 2022   6 dgn oud

In de provincie Drenthe heeft zich de afgelopen maanden een wolvin gevestigd. Het gaat om wolvin GW2090f. Mogelijk vormt zij een paar met wolf GW2397m, die hier ook meerdere keren is waargenomen. Dit staat in de rapportage die..


Lees verder 15 december 2021   1 maand oud
Lelystad

In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken om tot 2027 80.000 extra hectare natuur op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van (kwetsbare)..


Lees verder 1 december 2021   1 maand oud

De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op schema zijn met het uitvoeren van ecologische herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van..


Lees verder 16 november 2021   2 mnd oud

Ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren of bouwen. In speciale kennisdocumenten voor beschermde diersoorten staat welke maatregelen vaak..


Lees verder 1 november 2021   2 mnd oud
Een goed beheerde berm met orchideeën; een genot voor de fietser

Vanaf augustus 2021 geldt voor provincies de ‘Gedragscode Provinciale Infrastructuur’. In deze vernieuwde versie van de gedragscode staat hoe provincies bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen rekening moeten houden..


Lees verder 23 september 2021   3 mnd oud
Jonge wolf

In de roedel op de Noord-Veluwe zijn dit voorjaar – voor het derde jaar op rij – zes welpen geboren. Dit blijkt uit camerabeelden. In een eerder bericht werd melding gemaakt van vier welpen. Ook zijn er op de Veluwe – naast de..


Lees verder 20 september 2021   3 mnd oud
Wolf

Er is opnieuw een wolf in Drenthe waargenomen. Een wildcamera heeft een wolf geregistreerd in een natuurgebied in Zuidwest-Drenthe. Experts van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging bevestigen dat het om een wolf gaat. ..


Lees verder 28 juni 2021   6 mnd oud
Anser anser. Grauwe gans

Provincies betaalden in 2020 voor 31,6 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is zes miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim negentig procent veroorzaakt door ganzen aan graslanden...


Lees verder 24 juni 2021   6 mnd oud
Wolf op de Soerense Hei LOCATIE NIET BEKEND MAKEN

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Onlangs is het verslag over de periode 1 februari tot en met 30 april 2021 gepubliceerd. Daaruit..


Lees verder 23 juni 2021   6 mnd oud

Archief