Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.

Pagina 1 van 5 - 46 Resultaten

Wolven in de sneeuw op de Hoge Veluwe

In Nederland zijn 51 verschillende wolven met DNA aangetoond tussen eind oktober 2023 en half februari 2024. Ook is in deze periode het territoriale gedrag tussen roedels voor het eerst vastgelegd op beeld en kon via DNA een..


Lees verder 14 mei 2024   2 wkn oud
gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis leeft in allerlei soorten bouwwerken in groene en waterrijke omgevingen. Bij ruimtelijke activiteiten moet rekening worden gehouden met dit dier en zijn leefomgeving. In het vernieuwde 'Kennisdocument..


Lees verder 5 april 2024   1 maand oud
Hyla arborea. Boomkikker

Natuurdata toegankelijker en breder beschikbaar stellen; dat is het doel van de transitie van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Inmiddels komt de eindstreep van deze vernieuwingsfase steeds meer in zicht. Wat is er..


Lees verder 10 maart 2024   2 mnd oud
Hermelijn

BIJ12 publiceert een kennisdocument over kleine marterachtigen, de bunzing, hermelijn en wezel, met als doel deze relatief onbekende en bedreigde diersoorten beter te kunnen beschermen. ..


Lees verder 16 januari 2024   4 mnd oud
Wandelaars in Veluwezoom

In 2022 zijn er weer stappen gezet voor de aanleg van nieuwe natuur, maar versnelling blijft nodig om de uiteindelijke natuurdoelen te halen. Dit blijkt uit de negende Voortgangsrapportage Natuur waarin het Rijk en de provincies..


Lees verder 27 december 2023   5 mnd oud
Wolf

Bij het DNA-onderzoek voor de monitoring van de wolvenpopulatie in Nederland zijn voor het eerst een aantal van de in 2023 geboren welpen aangetoond. Het gaat om nakomelingen van verschillende roedels op de Veluwe en de roedel in..


Lees verder 22 december 2023   5 mnd oud

De aanwezigheid van wolven in Nederland wordt in kaart gebracht dankzij waarnemingen die binnenkomen bij het Wolvenmeldpunt. Jaarlijks komt er een toenemend aantal meldingen binnen, afgelopen jaar zo'n vijfduizend. Omdat BIJ12..


Lees verder 1 november 2023   6 mnd oud
Gewone grootoorvleermuis

Informatie over beschermde natuurgebieden en beschermde soorten is voortaan beschikbaar via de InformatieKaart Natuur (IKN) en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BIJ12 heeft beide producten in opdracht van de provincies..


Lees verder 29 september 2023   7 mnd oud
Spelende wolven op de Veluwe

In ons land leven op dit moment negen wolvenroedels. Dit zijn wolvenparen die jongen hebben gehad. Bij zeven van de negen roedels zijn dit jaar welpen op wildcamerabeelden gezien. In totaal zijn er minimaal 39 welpen geboren...


Lees verder 27 september 2023   8 mnd oud
Gierzwaluw

De gierzwaluw is een beschermde vogel. Het beschikbaar hebben én houden van permanente nestgelegenheden is de belangrijkste manier om de gierzwaluw te helpen. In het geactualiseerde Kennisdocument Gierzwaluw van BIJ12 staat hoe..


Lees verder 1 augustus 2023   9 mnd oud

Archief