Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.

Pagina 1 van 4 - 32 Resultaten

Wolf

In de periode 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 kwamen bij het Wolvenmeldpunt 1.070 meldingen binnen van (vermoedelijke) sporen van wolven. Bij 407 meldingen bleek dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Dat staat in de..


Lees verder 21 december 2022   3 mnd oud
Kievit

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 richtten provincies daarvoor 1.922 extra hectare natuur in. Tot 2028 moet er nog 34.432 hectare van de..


Lees verder 9 november 2022   4 mnd oud
Twee wolvenwelpen. 2-8-2022, Hoge Veluwe

Er zijn dit jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe...


Lees verder 22 september 2022   6 mnd oud
De wolvin bezocht met name de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland

Er zijn drie wolvenwelpen gezien in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. Dit blijkt uit de monitoring van wolvenactiviteit in het gebied. Dit is de eerste keer dat er welpen zijn geboren in dit territorium sinds de wolf..


Lees verder 1 augustus 2022   7 mnd oud
Een wolf in zijn leefgebied

Er zijn twee wolvenwelpen gezien op de Midden-Veluwe. Dit blijkt uit een waarneming die binnen is gekomen bij het Wolvenmeldpunt. Het is nog onbekend welke wolven de ouders zijn. Vanwege de huidige locatie op de Midden-Veluwe is..


Lees verder 28 juni 2022   8 mnd oud
Huismus

Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. Sinds de jaren tachtig is het aantal broedparen echter door onbekende redenen met meer dan vijftig procent afgenomen. Daarom zijn de vogel, het nest en de..


Lees verder 23 juni 2022   8 mnd oud
Wolf

Er is een wolvenwelp gezien in het wolvenleefgebied op de Noord-Veluwe. Dit blijkt uit twee bevestigde waarnemingen die zijn binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt. Er is ook een zichtwaarneming binnengekomen van vijf welpen. Dit is..


Lees verder 17 juni 2022   9 mnd oud
Wolf

Het aantal wolven in Nederland neemt nog steeds toe. Naast de roedel op de Veluwe zijn er in ons land op dit moment waarschijnlijk drie paren aanwezig: één zeker in de regio Drenthe/Fryslân en twee mogelijke paren op de Veluwe...


Lees verder 15 juni 2022   9 mnd oud
Grauwe gans

Provincies hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van de prijs van gras dat door ganzen..


Lees verder 26 mei 2022   9 mnd oud
Wolf

De wolf is een soort die niet aan landsgrenzen gebonden is. De wolven in Nederland maken deel uit van de Centraal-Europese en de Alpiene wolvenpopulatie. Samenwerking tussen de Benelux en Duitsland heeft ertoe geleid dat er een..


Lees verder 23 februari 2022   1 jaar oud

Archief