Rode of Amerikaanse rivierkreeft

Help de exotische rivierkreeften terug te dringen en win

Provincie Zuid-Holland
20-DEC-2020 - Exotische rivierkreeften zorgen voor steeds meer schade aan keringen, oevers en waternatuur. Daarmee bedreigen ze ook de inheemse flora en fauna binnen Nederland. Daarom gaat Delfland in samenwerking met het ministerie van LNV een proef doen met het intensief wegvangen van deze rivierkreeften. Weet jij hoe wij dat het beste kunnen aanpakken? Deel je idee en maak kans op duizend euro.

Sinds de jaren 60 hebben exotische rivierkreeften een grote opmars gemaakt in Nederland. De bekendste soort is de rode of Amerikaanse rivierkreeft. Deze soort is in 1985 voor het eerst gezien in Den Haag en is inmiddels te vinden in grote delen van vooral West- en Midden-Nederland. Het voornaamste bolwerk van de Amerikaanse rivierkreeft ligt momenteel tussen Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, maar ook in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Gelderland zijn ze sterk in opkomst. De verwachting is dat, zonder ingrijpen, verdere uitbreiding onverminderd door zal gaan.

Waterproblemen door rivierkreeften

Hoewel ze imposant zijn om te zien, zorgen exotische rivierkreeften voor veel problemen. Ze graven tunnels in oevers, keringen en andere infrastructurele werken. Dat zorgt voor schade en kan in het ergste geval tot een overstroming leiden. Ook zorgen ze voor een afname in biodiversiteit, omdat ze veel andere soorten opeten. Met hun scharen knippen ze waterplanten door, die juist zo belangrijk zijn voor de waterkwaliteit. Bij het graven komen voedingsstoffen uit de bodem los en wordt het water troebel. En door visaas te pakken bederven ze sportvisplezier.

Rode of Amerikaanse rivierkreeft

Reden genoeg om de populatie van exotische rivierkreeften terug te dringen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Bestaande vangtuigen voor rivierkreeften hebben vaak veel ongewenste bijvangst, waardoor andere kwetsbare soorten ook afnemen. Of ze vangen juist alleen de grotere kreeften. Doordat de grote jongens dan niet meer in de weg zitten, kunnen veel kleintjes nog beter opgroeien. Al met al ontbreekt het op dit moment aan een goede manier om de rivierkreeft selectief en effectief af te vangen.

De uitdaging

De waterschappen, waaronder Delfland, zoeken in samenwerking met het ministerie van LNV naar een nieuwe manier om de rivierkreeftenpopulatie terug te dringen. En daar hebben ze hulp bij nodig.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zoeken een manier om de rivierkreeftenpopulatie terug te dringen. Kun jij een goed vangtuig bedenken waarmee wij de rivierkreeften kunnen vangen zonder dat wij het probleem vergroten en zonder dat wij bijvangst hebben van andere soorten? Deel dan je idee voor 12 januari 2021 via het platform Winnovatie.nl.”

De te winnen geldprijzen zijn €1000,- (hoofdprijs), €450,- (tweede prijs) en €250,- (derde prijs). 

Wat gaan we met de ideeën doen?

Via het platform Winnovatie.nl kun je tot 12 januari eenvoudig je idee of ontwerp indienen. Voeg een beschrijving toe en zet er foto's, tekeningen en/of berekeningen bij. Daarna buigt een jury van experts zich over alle ingediende ideeën en kiest aan de hand van criteria die je op de site kunt vinden de drie beste ideeën uit. De ideeën worden gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe vangtuig.

De kennis opgedaan in de afvangproeven wordt gedeeld met alle kennisinstituten en waterschappen die zich bezighouden met de kreeftenproblematiek. Dus wie weet help jij met jouw goede idee mee aan gezonde wateren in heel Nederland.

Uiterlijk 12 februari worden de winnende ideeën bekend gemaakt.

Meer informatie

Tekst: Provincie Zuid-Holland
Foto's: Hoogheemraadschap van Delfland; Roger Meijs