Strandleeuwerik

Natuurjournaal 1 januari 2021

Nature Today
1-JAN-2021 - Strandleeuwerik bezoekt het strand, zeenaaktslak schoolt samen.

De strandleeuwerik is een mooi vogeltje dat in de zomer helemaal niet op het strand te vinden is. Dan broedt hij namelijk in de bergen, boven de boomgrens, of op de arctische toendra. In de winter is hij daarentegen in Nederland, hoe toepasselijk, aan het strand te zien. De strandleeuwerik is te herkennen aan zijn geel-zwarte gezicht. Geen andere leeuwerik heeft zo’n opvallende tekening op zijn hoofd.

Rosse sterslak

De rosse sterslak is één van de soorten zeenaaktslakken die in Nederland voorkomen. Deze slak vertoont heel bijzonder gedrag: rond deze tijd van het jaar komen grote groepen rosse sterslakken samen om zich voort te planten. Het is de enige Nederlandse zeenaaktslaksoort die dit sociale gedrag vertoont. Duikers die het koude water trotseren kunnen de grote groepen slakken in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer zien. De paring is overigens niet erg spectaculair: de slakken blijven urenlang stil naast elkaar liggen, en daar word je als duiker niet warm van!

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Imran Shan, Flickr; Minette Layne, Flickr