Illegale ontbossing voor de papierindustrie en boskap voor een palmolieplantage. Tesso Nilo, Riau, Sumatra, Indonesië

Een gebied van tien keer Nederland ontbost in Azië, Afrika en Zuid-Amerika voor landbouw

WWF Nederland
15-JAN-2021 - Tussen 2004 en 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika in totaal 43 miljoen hectare natuur vernietigd. Dit is een gebied ter grootte van tien keer Nederland. De tropische bossen zijn met name kaalgekapt om ruimte te creëren voor landbouw. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde overzichtsrapport 'Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world' van het Wereld Natuur Fonds.

WWF identificeert in het rapport 24 zogenaamde ‘ontbossingsfronten’: dit zijn hotspots in 24 landen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika waar bossen en andere natuur bedreigd wordt. Negen van de 24 zijn in Latijns-Amerika, waar met name in de Cerrado en de Amazone een alarmerende afname van populaties wilde dieren te zien is. Acht van de 24 ontbossingsfronten zijn in Afrika, zoals Madagaskar. En zeven van de 24 zijn in Azië, met Indonesië en Maleisië als ‘topontbossers’; leefgebied van bedreigde soorten als tijgers en Aziatische olifanten.

Ontbossing in de Amazone

Geen ver-van-mijn-bed-show

Merijn van Leeuwen van WWF-NL reageert: “Bijna niet voor te stellen dat een gebied van tien keer Nederland is kaalgekapt voor landbouw. En dit is geen ver-van-mijn-bed-show. Een van de grootste oorzaken van ontbossing in tropische gebieden is de grote vraag uit Europa naar palmolie, soja voor veevoer en cacao. We moeten onze boodschappen kunnen doen in de wetenschap dat hier niet voor ontbost is. Daar is stevige Europese wetgeving voor nodig.”

Andere relatie met natuur

Van Leeuwen vervolgt: “We moeten echt naar een andere relatie met de natuur om ons heen. De coronacrisis laat ook zien dat de manier waarop we met natuur en dieren omgaan grote risico’s met zich meebrengt. Het moet niet langer draaien om koste wat kost economische groei op de korte termijn. Maar er is gelukkig ook hoop, want er zijn onderzoeken die aangeven dat zelfs als je meer soja en andere gewassen wilt verbouwen, dit kan door bestaande landbouwgrond beter te benutten.”

Aanbevelingen

In het rapport staan diverse aanbevelingen richting bedrijven, overheden, beleidsmakers en burgers om wereldwijde ontbossing te stoppen:

  • Kom met wetgeving om bossen te beschermen;
  • Eet vaker plantaardig;
  • Stop met het kopen van producten waarvoor ontbost is;
  • Bescherm de rechten van inheemse bevolkingsgroepen;
  • Bescherm waardevolle natuurgebieden;
  • Zorg als bedrijf voor verduurzaming in de hele keten.

Meer informatie

Tip: geef een bosje bomen cadeau!

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Alain Compost, WWF; Marizilda Cruppe, WWF-UK