Bunzing

Bunzing, hermelijn en wezel nu ook beschermd in Flevoland: tijd voor meer informatie

Werkgroep Kleine Marterachtigen, Zoogdiervereniging
4-MRT-2021 - Begin 2021 werd bekend dat de kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst van de provincie Flevoland zijn afgehaald, in navolging van Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Dit is goed nieuws, want uit de recente Rode Lijst blijkt dat het niet goed gaat met deze soorten. Hopelijk volgen de overige provincies snel, zodat landelijk een eenduidige lijn zal gelden.

Jonge hermelijnAls een soort op de provinciale vrijstellingslijst staat, dan betekent dit dat deze geen bescherming geniet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Nu de kleine marterachtigen dus in steeds meer provincies beschermd zijn, is het belangrijk om te weten hoe de ecologie van bunzing, hermelijn en wezel in elkaar zit. Dan kan voor deze soorten ook de juiste landschappelijke inrichting meegenomen worden in compensatieplannen. Ook voor de leek is het goed om te weten welke soorten kleine marterachtigen in Nederland voorkomen, hoe deze wettelijk worden beschermd en hoe het beleidsproces beïnvloed wordt om dit voor elkaar te krijgen. Hiermee worden kleine marterachtigen onder de aandacht gebracht bij een groter publiek. Daarom biedt de Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging de komende tijd twee webinars aan.

Omtrent de kleine marterachtigen zijn recentelijk diverse onderzoeken gedaan. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het gebruik van lokstoffen: lokstoffen van gekookt ei, konijn en muis lijken potentie te hebben. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar hoe op een goede manier aan compensatie en mitigatie kan worden gedaan. Hiervoor is een praktisch compensatie- en mitigatieplan ontwikkeld, gebaseerd op de opzet van de kennisdocumenten van BIJ12. Deze onderzoeken zullen tijdens de tweede webinar verder worden uitgelicht.

De webinars

Webinar kleine marterachtigenDe webinars worden aangeboden via ZOOM. De eerste webinar geeft een inleiding op de kleine marterachtigen. Hierin wordt de ecologie van bunzing, hermelijn en wezel uitgelicht. Ook wordt uitgelegd hoe de wetgeving en het provinciale beleid omtrent de kleine marterachtigen in elkaar zit. In de tweede webinar wordt onder andere verder ingegaan op de onderzoeken over het gebruik van lokstoffen en het doen aan mitigatie en compensatie. Daarnaast is er een gastspreker.

Deelname aan de webinars is geheel gratis! De eerste webinar zal plaatsvinden op woensdagavond 10 maart van 20:00-22:00 (inloop 19:45). Aanmelding kan via de website van de Zoogdiervereniging.

Over de datum van de tweede webinar wordt later meer bekend. Houd daarvoor de website en social media van de Zoogdiervereniging en de pagina van de Werkgroep Kleine Marterachtigen in de gaten!

Tekst: Bart van Berkel, Werkgroep Kleine Marterachtigen
Foto's: Johan Prescher (leadfoto: bunzing); Fred Zandinga
Figuur: Werkgroep Kleine Marterachtigen
Contact Werkgroep Kleine Marterachtigen: wkm@zoogdiervereniging.nl