Futen

Natuurjournaal 7 maart 2021

Nature Today
7-MRT-2021 - Fuut baltst volop, topper verlaat Nederland weer.

Er komen in Nederland vijf soorten futen voor, maar de fuut komt het vaakst voor en heet dus dé fuut. Dit is de tijd van het jaar om wat extra aandacht aan deze algemene vogel te besteden. De baltstijd is namelijk begonnen. Nu zoeken futen een geschikte partner, en daarbij komen opvallende rituelen kijken. Zo kun je het mannetje met zijn kop vlak boven het water en de vleugels gespreid op het vrouwtje af zien zwemmen. Daarna volgt een lange dans, waarbij de futen synchroon boven en onder water bewegen. Ook zijn er futen die elkaar aankijken terwijl ze zwemmen, en daarbij met hun hoofd op en neer bewegen en schudden. Dit hoofdschudden blijft tot in de broedtijd doorgaan, want het versterkt de band. Maar wie de hele paringsdans wil zien, moet nu naar buiten gaan om de fuut te zoeken.

De zwart-witte topper heeft in Nederland overwinterd, maar maakt zich nu op voor het broedseizoen in het hoge noorden. De kans dat je hem nu ziet wordt steeds kleiner, want de soort is al in februari begonnen met de terugreis naar Scandinavië. Hier begint de topper niet direct met het broedseizoen, dat begint past in mei. Deze eend is een echte wintergast, die we pas vanaf november weer in grote aantallen in Nederland kunnen verwachten. Als je nu een zwart-witte eend ziet, is de kans dus groot dat het een kuifeend is!

Topper

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga; Jan van der Straaten, Saxifraga