Informatiemateriaal beschermde dier- en plantensoorten (CITES) Caribisch Nederland ontwikkeld

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
24-MRT-2021 - Voor de inwoners en toeristen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is er informatiemateriaal ontwikkeld over de regelgeving van internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (ook wel bekend als CITES-verdrag). Op deze manier willen DCNA en LNV meer bewustwording creëren over de beschermde status van planten en dieren in Caribisch Nederland, zoals de koralen.

CITES poster

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft posters, borden en folders in vier talen (Nederlands, Engels, Papiaments, en Spaans) ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vooruitlopend op het moment dat er weer toeristen komen, zijn deze materialen te vinden op de vliegvelden en in de havens en bij de overheidskantoren, douanekantoren, organisaties die natuurgebieden beheren, duikscholen en hotels in Caribisch Nederland.

Behoud van biodiversiteit

De eilanden van Caribisch Nederland hebben een grote rijkdom aan biologische diversiteit. Er zijn veel soorten die uniek zijn voor één van de eilanden en nergens  anders ter wereld voorkomen (endemische soorten). Bijna 200 soorten die in Caribisch Nederland in het wild voorkomen worden beschermd door CITES (Convention of International Trade of Endangered Species). Deze bescherming omvat alle zeeschildpadden, leguanen en roofvogels, en verschillende orchideeën, cactussen, walvissoorten, roggen en vogelsoorten. De koralen waar de eilanden om bekend staan, levend of dood, zijn ook beschermd onder CITES en mogen dus niet (zomaar) meegenomen worden. In het verlengde van de CITES-regelgeving kunnen strengere lokale regels en maatregelen van toepassing zijn om de biodiversiteit te behouden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Het is verboden om levende en dode soorten die op de CITES-lijst staan te exporteren of mee te nemen naar een ander land - ook van Caribisch Nederland naar Nederland en andersom - zonder een CITES-vergunning. De regels gelden ook als men soorten of voorwerpen mee wil nemen als cadeau of eigen gebruik. Hierbij kunnen we denken aan  onder meer orchideeën, cactussen, koralen, zeepaardjes, zeeschildpadden, haaien,  leguanen en vogels. De regels gelden ook voor delen of producten gemaakt van deze soorten, zoals voedselproducten en exotische lederwaren, houten sculpturen, sieraden, muziekinstrumenten en lokale medicijnen. In bepaalde gevallen is exporteren of meenemen van soorten of voorwerpen helemaal verboden. Overtreding van deze regels kan leiden tot boetes en/of gerechtelijke vervolging.

Check vooraf: is het beschermd?

Alleen omdat het te koop is of omdat je het op de grond of in de zee hebt gevonden, wil nog niet zeggen dat het is toegestaan om het mee te nemen of ermee te reizen. Bij twijfel of je een soort (of een deel of product gemaakt van deze soort) mag meenemen, kan je contact opnemen met de lokale CITES autoriteit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), douane of lokale beheerorganisatie van het beschermde natuurgebied.

CITES folder

Wat is CITES ?

CITES is het verdrag dat de internationale handel in bedreigde dieren- en plantensoorten reguleert en zo nodig verbiedt om de soorten in het wild in stand te houden. Op dit moment worden meer dan 37.000 soorten dieren en planten beschermd onder het CITES-verdrag. Voor de handel in deze soorten is een CITES-vergunning nodig, of de handel is geheel verboden omdat de soort ernstig met uitsterven wordt bedreigd. De regels gelden niet alleen voor de betreffende planten en dieren, maar ook voor delen of producten ervan. 

Bekijk de CITES informatie voor Caribisch Nederland online: dcbd.nl/document/cites-communication-materials-bes.

Voor meer informatie over CITES: 

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Foto's: DCNA; ministerie van LNV