Otter lead

Jaar van de (vegetarische?) Otter

Zoogdiervereniging
2-APR-2021 - De otter is en blijft een echte carnivoor. De vis is niet ingeruild voor bessen en wilgen, ook niet op 1 april. Het bericht over de vegetarische otter is een 1 aprilgrap! Geloofde jij het?

2021 is het Jaar van de Otter, waarin we vieren hoe goed het gaat met deze soort in Nederland, maar ook aandacht schenken aan de verschillende knelpunten. Een van die knelpunten is gelukkig niet de overgang van carnivoor naar vegetariër!

Sinds de herintroductie in 2002 krijgt de otter behoorlijk voet aan de grond. Zo’n 450 individuen leven momenteel in Nederland. De dieren hebben veel profijt van de verbeterde waterkwaliteit en herstelde wetlands. Dit is geweldig nieuws!

Toch zijn er ook knelpunten. Deze hebben onze aandacht nodig. Er vallen nog teveel verkeersslachtoffers, zo’n kwart tot een derde van de totale otterpopulatie per jaar. De otter steekt graag lopend op het droge over in plaats van zwemmend via een watergang. Bij kruisingen tussen wegen en watergangen, zoals bij een een viaduct, kiezen otters er zelfs vaak voor om over het viaduct te lopen in plaats van eronderdoor te zwemmen. Daarom helpt het om de weg af te rasteren en een droge oversteek te realiseren in de vorm van loopplanken of een tunnel direct langs de waterweg. Tijdens het Jaar van de Otter betrekken we beheerders en andere partijen hierin, zodat de otter op meer plekken veilig de weg kan oversteken.

Otterplank onder viaduct

Wil jij je ook inzetten voor het Jaar van de Otter? Bezoek dan onze vernieuwde site en kijk hoe je een bijdrage kunt leveren. Daarnaast is er dit jaar een geweldige film van Hilco Jansma uitgekomen, waarin we een kijkje krijgen in het leven van otters in Nederland. Deze is te bekijken via NPO Start

Tekst: CaLutra (Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging)
Foto's: Johann Presscher; Eveline van der Jagt
Logo: Louise Prevot