In het Mioceen was Nederland ook af en toe land. Tapirs struinden door de moerasbossen.

Wat doet een tapirbotje op de Maasvlakte?

Naturalis Biodiversity Center
31-MRT-2021 - Een week geleden is voor het eerst een hoefbotje van een tapir gevonden in Nederland, op de Tweede Maasvlakte. Dit geeft Naturalis nieuwe inzichten over de verspreiding van tapirs en het klimaat van vroeger.

Het gevonden fossiel van de tapir is ongeveer 2 miljoen jaar oud. Tegenwoordig komen tapirs alleen voor in Zuidoost-Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Naturalis heeft drie gebitselementen van fossiele tapirs uit Nederland, maar nog nooit is er een hoefbotje gevonden. De kiezen komen uit de kleigroeven van Tegelen, bij Venlo. Ook in Noord-Brabant zijn op enkele plekken vondsten gedaan, waaronder een bot uit de achtervoet. En er is een kies gevonden op het strand van Hoek van Holland.  “Dat een fossiel van zo’n dier op de Tweede Maasvlakte is gevonden, is dus heel zeldzaam en interessant. Wat deed dit dier hier? Dat wil Naturalis graag onderzoeken” zegt Hansjorg Ahrens, fossielenexpert bij Naturalis.

Klimaat & ecologie

Het gevonden hoefbotje van de tapir

De tapir vertelt veel over het klimaat en de ecologie van vroeger, en aan de hand van de vindplaats is veel te zeggen over de afwisseling van warme en koude tijden. Het vinden van zo’n fossiel in het westen van het land laat zien dat de tapir breder verspreid was dan voorheen werd gedacht en dat het gebied waar nu Rotterdam ligt dus ook een gunstige leefomgeving was voor de dieren.

Belangrijke vondsten

Het fossiel stamt uit de overgangsfase van het Plioceen naar het Pleistoceen. Nederland was destijds een vochtige, warme jungle. Het hoefbotje is gevonden door twee mensen die regelmatig op het strand van de Tweede Maasvlakte naar fossielen zoeken. De Maasvlakte is ontstaan door een deel van de Noordzeebodem op het strand op te spuiten. Dit is dus de ideale plek voor fossielenzoekers, want normaal gesproken zou deze grond onbereikbaar zijn. Het was al bekend dat het zand van de Maasvlakte, naast 'gewone' ijstijddieren als de mammoet, ook fossielen bevat van een veel hogere ouderdom.

“Zo’n vondst laat perfect zien dat Naturalis en de wetenschap afhankelijk zijn van amateurs. Zij brengen de paleobiodiversiteit in kaart. Naturalis werkt met deze mensen samen via de Oervondstchecker-community,” vertelt Hansjorg. Zo komen we meer en meer te weten over het klimaat en leefomgevingen van miljoenen jaren geleden.

Zoek ook mee naar fossielen

Ook iets gevonden op de Maasvlakte? Meld je vondst aan bij Oervondstchecker en je vondst wordt zo snel mogelijk gedetermineerd. 

Meer informatie

Tekst: Renée Zijlmans, Naturalis Biodiversity Center
Tekening: Erik-Jan Bosch, Naturalis Biodiversity Center
Foto: Antoinette