Zeeschildpad Maleisië

2020 was een topjaar voor de karetschildpadden in Melaka, Maleisië

WWF Nederland
2-APR-2021 - 2020 was een topjaar voor de karetschildpadden in Melaka. Deze kustregio van Maleisië is de thuisbasis van één van de twee belangrijkste populaties karetschildpadden in Maleisië. Afgelopen jaar werd een historisch hoog aantal van 807 nesten met succes beschermd. Hiermee is het vorige record van 600 nesten in 2018 verbroken.

Stropers onthuld

De schildpaddenbeschermers, van wie sommige ex-eierstropers, zijn lokale dorpelingen aangesteld door het dorpshoofd. Tijdens het broedseizoen zet het ministerie van visserij (Department of Fisheries - DoF) hen in om de nesten van schildpadden in kaart te brengen, zeeschildpadden te labelen en eieren veilig te stellen. De door de schildpaddenbeschermers verzamelde stroperijgegevens hebben WWF-Maleisië geholpen om in te kunnen grijpen en verdere stroperij beperken. Gegevens over hotspots, profielen van stropers en hun werkwijzen zijn gedeeld met DoF en de politie. 

Afschrikeffect

WWF-Malaysia ondersteunt het Department of Fisheries bij het trainen van schildpaddenbeschermers en bij het monitoren van nesten op alle belangrijke legstranden. WWF-Maleisië coördineerde de anti-stroperij-acties afgelopen jaar samen met de handhavers van DoF en de politie. De aanwezigheid van deze handhavingsinstanties op de stranden heeft de incidenten met stroperij effectief verminderd. Als gevolg hiervan daalde het percentage van eierstroperij in Melaka tussen april en september 2020 van 14 procent naar 8 procent, en dit droeg weer bij aan het eindejaarsgetal met de hoge aantallen geboren karetschildpadjes. 

Jonge zeeschildpad

Hoopvol resultaat, maar dreiging blijft

Hoewel dit een mooi resultaat is, zijn de bedreigingen nog steeds groot. Bijvangst, vervuiling en het verdwijnen van legstranden vormen wereldwijd grote bedreigingen voor zeeschildpadden. En zodra de pandemie voorbij is, zal ook massatoerisme een negatieve impact hebben op de zeeschildpadden in deze regio. Daarnaast is er de dreiging van een havenontwikkelingsproject in Kuala Linggi, vlakbij de legstranden. WWF-Maleisië werkt momenteel nauw samen met lokale overheden en organisaties aan betere bescherming en meer schildpaddenreservaten op belangrijke legstranden.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Eric Madeja & Ooi Ying Cheing, WWF Maleisië