Wolf op de Soerense Hei LOCATIE NIET BEKEND MAKEN

Ruim zeshonderd meldingen van wolvensporen in drie maanden

BIJ12
23-JUN-2021 - Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Onlangs is het verslag over de periode 1 februari tot en met 30 april 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 670 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan. Hiervan zijn 249 bewezen van wolven afkomstig.

Begin april werd een wolf gesignaleerd in de provincie Zeeland, deze heeft ons land echter alweer verlaten. Ook in Groningen en Drenthe zijn sinds enige tijd weer wolvenwaarnemingen gedaan. Naast deze waarnemingen zijn de wolven in de bekende leefgebieden onverminderd aanwezig. Op de Noord-Veluwe zijn de afgelopen periode opnieuw welpen geboren binnen de daar gevestigde wolvenroedel. Vier welpen zijn er met zekerheid waargenomen. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat er op de Noord-Veluwe voortplanting is vastgesteld. De aanwezigheid van de wolf op de Midden-Veluwe en de wolf in het grensoverschrijdende gebied Groote Heide onder Eindhoven zijn in deze periode ook weer aangetoond. In de genoemde periode zijn zeventien meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat negen van deze gevallen veroorzaakt waren door een wolf.

De 670 meldingen van wolvenwaarnemingen kwamen binnen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 249 meldingen werd op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek – duidelijk dat het daadwerkelijk om een wolf ging.

Meer informatie

Samenwerking

BIJ12 verzorgt namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Dit bericht is tot stand gekomen met medewerking van Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), Wageningen University & Research (WENR, DNA-analyses) en het CEwolf consortium (Centraal Europese wolvenpopulatie, internationale uitwisseling genetische data).

Tekst: BIJ12
Foto: Jillis Roos