Appelvink Saxifraga

Natuurjournaal 1 oktober 2021

Nature Today
1-OKT-2021 - Appelvinken uit het noorden en veldspitsmuis heeft laatste jongen.

De appelvink is met zijn flinke snavel en forse postuur een opvallende vink. Dat wil zeggen, als je het geluk hebt om hem te spotten, want deze vogel is nogal schuw. Appelvinken die in Nederland broeden, blijven over het algemeen in de winter ook in Nederland. Ze vormen groepjes die samen naar eten zoeken. De beste manier om een appelvink waar te nemen is dan ook om zijn geluid te leren herkennen en te letten op groepjes overvliegende vogels. De komende tijd zullen de aantallen appelvinken toenemen, want noordelijke broedvogels verlaten hun broedgebied wel. Deze Scandinavische appelvinken blijven tot in het voorjaar nog in Nederland.

Veldspitsmuis

De voortplantingstijd van de veldspitsmuis loopt tot in september. De allerlaatste jongen kunnen dus nu nog geboren worden. De jongen zijn heel licht, ze wegen minder dan één gram. Ze groeien snel en worden ook snel zelfstandig. Jonge veldspitsmuizen kunnen eerder rennen dan om zich heen kijken: met negen dagen rennen ze al rond, maar pas na dertien dagen gaan hun ogen open! Na zestien dagen kunnen ze ook zelf eten, en na vier weken zijn ze volwassen. Dan is het tijd voor de veldspitsmuismoeder om haar solitaire leven weer op te pakken.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Luuk Vermeer, Saxifraga; Rudmer Zwerver, Saxifraga