Half-earthday - primair

Half-Earthday, 22 oktober 2021

De Vlinderstichting
21-OKT-2021 - Het gaat niet goed met de biodiversiteit op aarde. Door het intensieve gebruik van onze planeet delven veel soorten het onderspit. De vooraanstaande ecoloog E.O Wilson, die gezien kan worden als de ‘uitvinder’ van het begrip biodiversiteit, heeft de organisatie Half-Earth opgezet. Vrijdag 22 oktober is Half-Earthday. Je kunt je nu nog aanmelden voor deze wereldwijde online bijeenkomst.

Ook de helft van de zeeën en oceanen moeten beschermd gebied wordenDe biodiversiteitscrisis behoort met pandemieën, wereldoorlogen en klimaatverandering tot de grootste bedreigingen die de mensheid zichzelf heeft opgelegd. Zoveel van de biodiversiteit op aarde verliezen, betekent zowel ons levende erfgoed vernietigen als de stabiliteit van de planeet in gevaar brengen, vandaag en voor alle toekomstige generaties. Half-Earth is een oproep om de helft van alle land en zee op aarde te beschermen om zo voldoende leefgebied te hebben om de biodiversiteitscrisis te keren en de gezondheid van onze planeet op lange termijn te waarborgen. Het Half-Earth Project brengt dit doel tot leven. Voorzitter van Half-Earth, de bekende bioloog E.O. Wilson: "Tenzij de mensheid veel meer leert over de wereldwijde biodiversiteit en snel actie onderneemt om deze te beschermen, zullen we binnenkort de meeste soorten verliezen die het leven op aarde vormen."

De helft van de aarde beschermen voor behoud biodiversiteitWaarom de helft? Cruciale factor in het overleven van soorten is de hoeveelheid geschikt leefgebied. Naarmate beschermde gebieden groter worden, groeit ook de diversiteit van het leven dat erin overleeft. Naarmate die oppervlakte afneemt, neemt de diversiteit snel af, vaak onmiddellijk en, voor een groot deel, voor altijd. Wanneer negentig procent van het leefgebied wordt verwijderd, daalt het aantal soorten dat duurzaam kan voortbestaan ​​tot ongeveer de helft. Dat is de feitelijke toestand van veel van de meest soortenrijke plaatsen over de hele wereld. Als op deze plaatsen ook tien procent van de resterende natuurlijke habitat zou verdwijnen, zouden de meeste of alle nu nog overlevende soorten verdwijnen. Als we daarentegen de helft van het wereldoppervlak beschermen, zal het percentage beschermde soorten 85 procent of meer zijn. Dat is het doel van Half-Earth.

Vrijdag 22 oktober is Half-Earthday en dan is er een online symposium met sprekers uit de hele wereld. Enkele namen: E.O Wilson, Sir David Attenborrough, Hindou Oumaru Ibrahim, Razan Al Mubarak, Sir Tim Smit, Johan Rockström en vele anderen. Ga hier naar de inschrijfpagina.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting