eenmalig gebruik

Onderteken de petitie Natuurinclusief Bouwen

Vogelbescherming Nederland
9-FEB-2022 - Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in rijke weidevogelgebieden. Op de plekken waar het wel kan, moeten we de natuur versterken en moet natuurinclusief de norm zijn.

Geen wijk meer zonder extra groen, geen huis meer zonder voorzieningen voor vogels en vleermuizen. Een brede coalitie, van bouwondernemingen tot natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, is daarom gestart met een petitie voor Natuurinclusief Bouwen. We roepen samen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.

Teken de petitie

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Onze gebouwde omgeving wordt zo een plek waar we de ruimte delen met vogels, insecten en wilde planten. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn.

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen wijken, woningen en gebouwen moeten daarin worden opgenomen:

  1. Natuur in de woning: in elke woning komt nestgelegenheid voor gebouwafhankelijke soorten zoals huismusgierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: alle platte daken worden dubbel gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: elke woning heeft uitzicht op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal dertig procent uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Checklist Groen Bouwen (leadfoto: natuur in de woning; nestgelegenheid voor vleermuizen, zwaluwen en huismussen); Martin Hols