Das

Natuurjournaal 27 februari 2022

Nature Today
27-FEB-2022 - Jonge dassen worden geboren en steeds meer kieviten te zien.

Dassen krijgen één keer per jaar jongen, in februari. De geboortepiek ligt midden februari, dus veel jonge dassen zijn inmiddels alweer een paar weken oud. Ze worden geboren in een speciaal ingericht hol, dat het vrouwtje van tevoren heeft ingericht met nestmateriaal. Jonge dassen zijn erg kwetsbaar: ze zijn klein en worden met gesloten oogjes geboren. Wel hebben ze al bij de geboorte de kenmerkende strepen op hun hoofd. Het vrouwtje heeft het nest goed geïsoleerd, want jonge dassen kunnen hun temperatuur nog niet reguleren. Dat komt pas na een paar weken. Ondertussen zijn de vrouwtjes bijna direct na de bevalling vruchtbaar en in trek bij de mannen. Het is belangrijk dat zij niet in de buurt van de jongen komen, om vertrapping te voorkomen. De paring vindt daarom nu plaats, in een ander gedeelte van het hol.

In de Nature Today-app is te zien hoe het aantal kieviten in Nederland op dit moment toeneemt. Er overwinteren hier elk jaar wel veel kieviten, maar nu ook broedvogels terugkomen is de kans dat je een kievit ziet helemaal groot. Dat is ook duidelijk in de landelijke soortenlijst. Daarin is de kievit steeds hoger in de lijst aan het stijgen. Hoe hoger een vogel in de lijst staat, des te groter de kans dat je hem tegenkomt. Heb jij al kieviten over het boerenland zien vliegen?

Kievit

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Koos Dansen