Akkerrand met eenjarige kruiden in de Hoeksche Waard, met onder andere groot akkerscherm, boekweit, klaproos, korenbloem en gele ganzenbloem

Natuurherstel en voedselzekerheid gaan hand in hand: steun de oproep RESTORENATURE

Vogelbescherming Nederland
25-MRT-2022 - Voor sommigen is de tragische oorlog in Oekraïne een argument om de transitie naar duurzaamheid te traineren. En met succes. Op 23 maart zou de Europese natuurherstelwet worden gepresenteerd, maar de Europese Commissie heeft de nieuwe wet uitgesteld. Terwijl het juíst nu tijd is om sneller te verduurzamen.

Na de inval in Oekraïne keken velen verbijsterd toe wat er aan de hand was. Maar de COPA COGECA, de Europese landbouwlobby, zag deze humanitaire ramp als aanleiding om te pleiten voor het verlagen of uitstellen van de Europese plannen om de landbouw te verduurzamen. Terwijl de inval juist aantoont dat het hoog tijd is om sneller te verduurzamen en daardoor minder afhankelijk te worden van Rusland. Daarom roepen Natuurmonumenten, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland de Europese Commissie op: #RestoreNature

Herstel van natuur en biodiversiteit is cruciaal bij het vergroten van de weerbaarheid van gewassen tegen klimaatopwarming, verdroging en overstromingen. Juist het argument van ‘voedselzekerheid’ vraagt een versnelling van natuurherstel en de bredere agenda van de Green Deal. Er moet snel een einde gemaakt worden aan het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstoffen, de veestapel moet worden beperkt zodat meer voedsel voor mensen geproduceerd kan worden, en het gebruik van kunstmest – en daarmee ook het gebruik van pesticiden – moet omlaag zodat de voedselproductie niet langer afhankelijk is van gas.

Op basis van deze argumenten hebben al meer dan honderd natuurorganisaties er bij de Europese Commissie op aangedrongen (pdf; 0,1 MB) natuurherstel en de Green Deal niet langer uit te stellen. Vorig jaar nog vroegen meer dan honderdduizend burgers om de Natuurherstelwet die nu wordt uitgesteld.

14.000 EU-burgers hebben ondertussen de Europese Commissie opgeroepen natuur te herstellen en voedselproductie te verduurzamen.  

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Paul van Rijn