Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit

Natuur en Milieu, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
3-JUN-2022 - De waterkwaliteit in de kleine wateren van Nederland wordt niet structureel gemeten. Maar deze watertjes zijn wel erg belangrijk voor vogels, insecten, vissen en planten. Vanaf nu kan iedereen een sloot, ven, gracht of ander water nomineren via Vangdewatermonsters.nl. Een groot deel van de genomineerde plekken wordt deze zomer met behulp van burgerwetenschappers onderzocht op waterkwaliteit.

Voor het vierde jaar op rij slaan Natuur & Milieu, waterschappen, NIOO-KNAW en ASN Bank de handen ineen voor een groot landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Niet overal in Nederland is de waterkwaliteit goed: vorig jaar bleek slechts 17 procent van de gemeten wateren van goede ecologische kwaliteit. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten. In en rond schoon en gezond water groeien verschillende oever- en waterplanten en leven veel soorten bodem- en waterdiertjes. Onder andere bestrijdingsmiddelen, verf- en medicijnresten, mest en riooloverstorten zijn veroorzakers van slechte waterkwaliteit. Burgers, overheid en bedrijven kunnen allemaal iets doen om dat te verminderen.

Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit van een watertje in de buurt kan via Vangdewatermonsters.nl een locatie doorgeven, met een foto. Op deze website is onder meer ook een quiz te vinden om je kennis over waterkwaliteit te testen. Burgerwetenschappers, getraind door professionals, gaan samen met het NIOO de genomineerde plekken onderzoeken.

Bijdrage burgers waardevol voor waterschappen

Waterschappen houden de waterkwaliteit van grotere wateren voortdurend in de gaten. Omdat alle wateren met elkaar in verbinding staan, is goede waterkwaliteit overal belangrijk. Maar in een waterrijk land als Nederland is het ondoenlijk om structureel de kwaliteit van kleine wateren te meten.  Daarom is een bijdrage van burgers aan dit onderzoek erg waardevol. Ook scholen gaan aan de slag met het onderwerp, via e-learning en een praktijkles.

Burgerwetenschapper in actie

Wil je meer doen?

Wil je zelf ook graag meedoen en meten hoe de waterkwaliteit bij jou in de buurt is? Dat kan door je hier aan te melden als burgerwetenschapper. Je volgt dan een training of webinar van professionals van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Vervolgens krijg je een meetkit om mee aan de slag te gaan. Tijdens de training leer je meer over waterkwaliteit, het belang van jouw metingen en de online invoer van de gegevens. Ook krijg je een volledige demonstratie van de meting bij een water. We meten de helderheid van het water, de verschillende waterplanten die er voorkomen, de waterdieren die er te vinden zijn en de voedingstoestand van het water.

Partners

Vang de Watermonsters is een citizen science project van Natuur & Milieu, zes waterschappen, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ASN Bank, NWB Bank, Stichting Vivace, FLORON / RAVON en Vlinderstichting. De deelnemende waterschappen zijn: waterschap Brabantse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Wetterskip Fryslân, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en hoogheemraadschap van Rijnland.

Brabantse Delta

Tekst: NIOO-KNAW en Natuur en Milieu
Foto's: Bart van Vliet; Natuur en Milieu; Waterschap Brabantse Delta