Kluut

Kustbroedvogels via de webcam te volgen op eiland Bliek

Vogelbescherming Nederland
6-JUN-2022 - De camera’s van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, staan weer aan op het vis- en vogeleiland Bliek. Dit jaar kunnen we voor de tweede keer via de webcams genieten van de vele kustbroedvogels op het eiland.

Midden in het Haringvliet ligt het eiland Bliek, een eiland van ongeveer drie hectare groot. Eind 2018 is het eiland aangelegd met geld van het Droomfondsproject Haringvliet om kustbroedvogels een plekje te bieden om te broeden. De naam heeft het eiland niet voor niks. Bliek is een andere naam voor jonge haring en hier zat het Haringvliet vroeger vol mee. Bliek is meer dan een eiland boven water: de ondieptes rondom het eiland zijn paaiplaatsen en dienen als kraamkamer voor vissen die tussen het zoet en zout in het Haringvliet leven.

Grote sterns op eiland Bliek voor de camera van Beleefdelente.nl

Kustbroeders kijken

In de aankomende periode kan iedereen weer meegenieten van de hectiek tijdens het broedseizoen op dit vogeleiland. Via de webcams kun je zien hoe belangrijk dit soort eilandjes als Bliek zijn voor kustbroedvogels. Er zijn al verschillende soorten gezien, zoals grote stern, kleine plevier, kluut, kokmeeuw en zwartkopmeeuw. Je zult er ook soorten voorbij zien komen die Bliek gebruiken als tussenstop om naar eten te zoeken en om uit te rusten. Er is genoeg te beleven op Bliek!

Naast de prachtige beelden van de webcams en de dagelijkse videoclips van de hoogtepunten, komt er ook elke week een blog online op de website van Beleef de Lente. Daarin wordt alles verteld over het ontstaan van Bliek, de verschillende soorten die er te zien zijn en hoe dit eiland wordt beheerd. Via Instagram @boswachter_vera worden elke week allerlei nieuwtjes gedeeld. Ga je dit jaar weer mee op zoek naar de leukste nestjes die onze bewegende camera kan vinden? Veel kijkplezier!

Droomfondsproject Haringvliet

De realisatie van het eiland Bliek maakte onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten aan natuurherstel en een recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit zijn Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Staatsbosbeheer beheert het eiland samen met het Hoekschewaards Landschap.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong (leadfoto: kluut); Vogelbescherming Nederland