Kennisspecial SoortenNL

Jongeren dragen bij aan 5000-soortenjaar Gelderse Poort

SoortenNL
9-JUN-2022 - Afgelopen weekend leverden ongeveer honderd jongeren in 24 uur tijd een serieuze bijdrage aan het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort. Dat deden ze in het kader van de Kennisspecial 'Soorten herkennen en beschermen', georganiseerd door SoortenNL.

Kennisspecial SoortenNL

De Kennisspecial 'Soorten herkennen en beschermen' werd georganiseerd als onderdeel van het Groen Traineeship. Als afsluiting hiervan ging SoortenNL afgelopen pinksterweekend met honderd jongeren de natuur in. Insecten, vissen, planten, maar ook bevers, nachtvlinders en kerkuilen stonden op het programma. Dankzij de begeleiders van SoortenNL, de Gelderse Poort en in het bijzonder Boswachter Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer werd het een onvergetelijke ervaring.

Leren over natuur

Ruim 120 jongeren volgden dit voorjaar de Kennisspecial van SoortenNL. Tien weken lang kregen ze online les over allerlei verschillende soortgroepen. Zo leerden ze bijvoorbeeld over soorten van het bos en van de heide. Maar ook de invloed van klimaat en stikstof kwamen aan bod. Na deze theorie-lessen werd de cursus afgesloten met een praktijkdag. De jongeren werden door Staatsbosbeheer welkom geheten in de Gelderse Poort, een ruig gebied onder Nijmegen waar de rivier gewoon mag overstromen. 

Thijmen van Heerde, boswachter bij Staatsbosbeheer, heet de trainees welkom in 'zijn achtertuin', de Gelderse Poort

5000-soortenjaar

In 2022 willen de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer samen met zoveel mogelijk natuurliefhebbers, (amateur)biologen en waarnemers in de Gelderse Poort meer dan 5000 soorten ontdekken. Een ideale gelegenheid dus om hier een bijdrage aan te leveren! De dag begon met verschillende insectenexcursies. Vlinders, sprinkhanen, hommels, libellen en zweefvliegen werden bekeken. Onder leiding van experts van De Vlinderstichting, SoortenNL en de Werkgroep Flora en Fauna van de Gelderse Poort werden er heel veel soorten gezien. Twan Teunissen van de Wageningen Universiteit ging ook nog met een speciaal zegenet op zoek naar vissen en wist acht soorten naar boven te toveren. 

Natuur ervaren

Vervolgens was de beurt aan Floron en de Zoogdiervereniging voor een plantenexcursie en braakballen pluizen. En ook nu werd er weer volop gezocht naar insecten. Het avondprogramma bestond uit een beverexcursie en nachtvlinders kijken. Voor veel jongeren was dit de eerste keer dat ze op deze manier met de natuur kennis maakten. "Het was een hele mooie dag waarbij ik veel heb geleerd en heb genoten van de natuur. Het was een bijzondere ervaring voor mij om met zoveel natuurliefhebbers samen te zijn", aldus een van de deelnemers. Ook Thijmen van Heerde, boswachter bij Staatsbosbeheer was enthousiast: "Wat is het super gaaf om bijna honderd jongeren 24 uur mee te nemen. Gewoon om de natuur te ontdekken."

Voor SoortenNL is het belangrijk om jongeren te betrekken bij de natuur. Zij zijn tenslotte de natuuronderzoekers en - beschermers van de toekomst. Ineke Radstaat, projectleider: "Natuur leer je niet uit een boekje, maar door het echt te ervaren. Door jongeren op deze manier echte natuur te laten voelen, ruiken en proeven geven we ze een ervaring mee die een basis legt voor hoe ze in de toekomst met natuur omgaan."

Een impressie van de dag, waarop heel veel verschillende soorten werden gezien

De Kennisspecial: een samenwerking van SoortenNL en het Groen Traineeship

SoortenNL is hét netwerk op het gebied van natuurbescherming in Nederland. De aangesloten organisaties doen onderzoek naar soorten en hun leefgebieden in Nederland. Al deze organisaties verzamelen informatie samen met duizenden vrijwilligers over alle wilde planten- en diersoorten in Nederland. Hiermee kunnen zowel individuele soorten, als hun leefomgeving beter worden beschermd. Dit geldt niet alleen voor natuurgebieden, maar ook voor landbouwgrond en steden.

Het Groen Traineeship is een initiatief van tien natuur- en milieuorganisaties in Nederland: IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, SoortenNL, Natuurmonumenten, GDO, The Rock Group, FAWAKA Nederland, NIVON/NIVON JONG, Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Samen bieden ze jongeren tussen de 16 en 27 de kans om zich in te zetten voor een groene organisatie. 

Tekst: Ineke Radstaat, SoortenNL
Foto's: Ineke Radstaat; Sander Turnhout; Thijmen van Heerde; Kennisspecial SoortenNL