Grijze zeehonden (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Minder grijze zeehonden waargenomen, aantal pups neemt toe

Wageningen Marine Research
13-JUL-2022 - Dit voorjaar zijn er in de Nederlandse Waddenzee minder grijze zeehonden geteld dan een jaar geleden. Dat is opvallend, want in de afgelopen vijf jaar groeide de populatie juist. Het aantal zeehondenpups lijkt wel groter te worden. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse internationale telling van grijze zeehonden in het Waddengebied.

Onderzoekers telden afgelopen voorjaar 6.500 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee: een afname van vier procent ten opzichte van 2021. In de internationale Waddenzee werden in totaal 8.948 grijze zeehonden geteld, een afname van één procent. De afname in de getelde aantallen is opvallend, want in de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei in het aantal dieren nog gemiddeld tien procent per jaar.

Onderzoeker Jessica Schop van Wageningen Marine Research spreekt over een mogelijke echte daling van het aantal grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. “Of het is denkbaar dat er dit jaar minder instroom is geweest vanuit de veel grotere grijze zeehondenkolonie in het Verenigd Koninkrijk", vertelt zij. "Een derde oorzaak van het lagere aantal kan zijn dat we dit jaar net te vroeg of juist te laat ten opzichte van de piek hebben geteld. Daarom is het belangrijk om in de toekomst de timing van deze piek in de verschillende Waddenzeeregio’s nog beter te begrijpen."

Tellen tijdens ruiperiode en de voortplanting

Er zijn twee vaste perioden waarin de onderzoekers grijze zeehonden tellen: in de lente wordt het aantal dieren bepaald dat gebruik maakt van de Nederlandse Waddenzee. In de winter wordt de lokale populatie opgetekend die zich hier voortplant, door de zeehondenpups te tellen.

De meeste pups worden op hooggelegen zandplaten in het Waddengebied geboren. Het aantal pups is een indicatie van de lokale voortplanting. In Nederland werden 1.168 pups geteld. Dit is een toename van veertien procent. Vorig jaar was de toename tien procent. Samen met de pups in Duitsland en Denemarken telden de onderzoekers in totaal 2.214 zeehondenpups, vijftien procent meer dan vorige winter. De komende jaren wordt met aandacht gekeken of deze groei zich verder voortzet.

Begin april wordt er door onderzoekers tijdens de ruiperiode geteld. In deze periode van het jaar liggen de meeste grijze zeehonden op het droge. Daarbij zijn ook grote aantallen dieren aanwezig van andere kolonies, die rond het Waddengebied foerageren. Voor de grijze zeehonden in de Waddenzee is Nederland relatief belangrijk. In de lente wordt driekwart van alle getelde grijze zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee gezien, en ruim de helft van alle grijze zeehondenpups in de Waddenzee wordt in het Nederlandse waddengebied geboren.

Tellingen internationale Waddenzee

Sinds 2002 monitort Wageningen Marine Research behalve de gewone zeehonden ook jaarlijks de aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee vanuit een vliegtuig. Dit wordt uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sinds 2008 is de tijdsplanning van deze tellingen afgestemd met de onderzoekers van Denemarken en Duitsland, zodat er één beeld voor de internationale Waddenzee ontstaat.

Meer informatie

Tekst: Jessica Schop, Sophie Brasseur en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: Geert Aarts, Wageningen Marine Research