Vliegtuigkever blijkt uniek voor Nederland

Carmabi, EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis Biodiversity Center
12-SEP-2022 - 63 jaar geleden werd een kever beschreven die werd gevangen in een vliegtuig in Miami. Tot nu was niet duidelijk waar deze soort vandaan kwam. Een recente verzamelexcursie op Curaçao leidde tot de oplossing.

In 1959 beschreef de Amerikaanse bladkeverspecialiste Doris Blake de soort Yingaresca spiloptera. De beschrijving was gebaseerd op een uniek exemplaar dat werd gevangen in 1946 in een vliegtuig dat was geland in Miami, Florida. Het betreffende vliegtuig was afkomstig uit Curaçao en had een tussenstop gemaakt in Jamaica. Tot nu toe was onduidelijk waar de soort vandaan kwam.

De bladkever Yingaresca spiloptera

Een recente verzamelexcursie op Curaçao bracht 76 jaar na de vondst de uiteindelijke oplossing. Tussen het verzamelde materiaal werden vier kevers van drie verschillende locaties aangetroffen die na enig speurwerk konden worden gedetermineerd als Y. spiloptera. Deze bladkever lijkt endemisch voor te komen op Curaçao. Er zijn geen vondsten bekend van andere eilanden. Buiten deze soort konden ook diverse andere nieuwe soorten worden toegevoegd aan de keverfauna van Curaçao. Een deel daarvan kon door de gebrekkige kennis over de kevers uit de regio niet verder worden gedetermineerd dan tot op genusniveau. Een uitgebreid artikel over de huidige kennis over de keverfauna van Curaçao zal later worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

De vondst van deze keversoort laat zien dat de insecten van Curaçao nog slecht onderzocht zijn. Waarschijnlijk zijn er op het eiland en in de nationale parken van Curaçao nog vele tientallen soorten kevers te vinden die nog niet uit het Koninkrijk der Nederlanden bekend zijn. Naast kevers geldt dit zeer waarschijnlijk ook voor veel andere groepen. Zo zijn onder meer bijen, sprinkhanen en nachtvlinders ook slecht onderzocht.

Voor Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), de organisatie die de nationale parken op Curaçao beheert, is deze informatie van belang. Erik Houtepen, hoofd afdeling Advies en Consultancy en terrestrisch bioloog van CARMABI beaamt dat. "Na jaren van overbegrazing door geïntroduceerde herbivoren, met name geiten, zijn deze eind vorige eeuw verwijderd uit het park. Daardoor heeft de vegetatie zich afgelopen decennia in grote delen van de nationale parken sterk hersteld. Het zou goed zijn om te weten of dat ook positief uitpakt voor de diversiteit aan insecten".

Tekst: Ed Colijn, EIS Kenniscentrum Insecten; Vincent Kalkman, Naturalis & Erik Houtepen, CARMABI
Foto's: Vincent Kalkman